Gia Lai: Hội thảo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PHAN HÒA| 12/12/2023 15:21

Sáng 12/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo: Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn; đại diện Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo (phòng chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm và bám sát định hướng, 11 ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại sự kiện, bên cạnh việc nêu bật các kết quả đạt được, các ý kiến tham luận cũng thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Kết luận Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận trực tiếp, cũng như các bài tham luận của các cấp ủy, địa phương, đơn vị gửi về. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo theo đúng các nguyên tắc về tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cũng quán triệt thực hiện tốt quyết định về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện công tác kết nghĩa giúp đỡ các thôn, làng dân tộc thiểu số. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử các cấp, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương; không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, thực hiện có hiệu quả phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu dương, nhân rộng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện.

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/gia-lai-hoi-thao-nang-cao-chat-luong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-post787119.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Hội thảo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO