Dựa vào dân để “chống giặc nội xâm”

Tường Mạnh| 04/07/2022 10:45

Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và định hướng hoạt động thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "chống giặc nội xâm", tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất... do người khác "biếu xén", "cho, tặng", hối lộ, với động cơ không trong sáng. Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VOV

Về giải pháp thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; của Nhân dân, cơ quan truyền thông và báo chí, doanh nghiệp, doanh nhân trong phòng, chống tham nhũng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã từng nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, có một nội dung đáng chú ý đó là: xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; phát hiện và phản ánh những biến động bất thường về tài sản của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền.

Việc khuyến khích người dân phát hiện và phản ánh những biến động bất thường về tài sản của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thực chất cũng nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong việc ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực hiệu quả nhất.

Lâu nay, Nhân dân quan tâm, lo lắng, bất bình chính khi tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và tác hại ngày một lớn. Một thực tế cho thấy, mặc dù Đảng, Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt, nhưng vẫn có không ít vụ tham nhũng lớn liên tiếp xảy ra, báo động tính chất nghiêm trọng của sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền, trong đó có những cán bộ, đảng viên cấp cao.

Tham nhũng, tiêu cực hiện nay diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, có tính tổ chức, móc nối chằng chịt trên, dưới, trong, ngoài và thường có “ô dù” che chắn, tạo dựng được thế lực, quyền lực, thậm chí có lúc thao túng, công khai thách thức pháp luật và dư luận. Hậu quả do tham nhũng gây ra không chỉ làm thiệt hại lớn tiền bạc, tài sản của Nhà nước, của Nhân dân mà còn làm đảo lộn những giá trị chuẩn mực về đạo đức, làm vẩn đục các mối quan hệ xã hội; làm cho Nhân dân mất niềm tin, thậm chí oán trách Đảng và Nhà nước.

Với tính chất nghiêm trọng và đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội, Đảng ta đã xác định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao, hơn lúc nào hết, phải dựa vào quần chúng, phát động quần chúng mạnh dạn tố giác, đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực.

Để Nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách hiệu quả, Nhà nước cần có cơ chế, biện pháp, tạo điều kiện cho người dân có thể giám sát, phát huy vai trò của mình.

Muốn vậy, công tác cải cách hành chính phải được đẩy mạnh, làm cho bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cơ chế xin-cho và các thủ tục hành chính rườm rà, sách nhiễu dân phải được xóa bỏ triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm kê, kiểm soát cần được tăng cường, gắn với việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, khi Đảng, Nhà nước “mạnh tay” xử lý nghiêm minh các vụ việc nổi cộm, có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, dù người đó là ai, ở cương vị nào đã thực sự tạo lòng tin trong Nhân dân. Vì vậy, các tầng lớp Nhân dân sẽ luôn sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước, mạnh dạn tố giác các biểu hiện suy thoái, đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực, thật sự là “tai mắt” hữu hiệu trong cuộc chiến “chống giặc nội xâm” hết sức khó khăn, phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ", "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựa vào dân để “chống giặc nội xâm”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO