Dự kiến mức mức hỗ trợ với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

14/05/2024 09:25

Hàng tháng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ là 0,7 lần mức lương cơ sở. Tổ phó nhận mức 0,6 lần mức lương cơ sở. Còn lại, tổ viên nhận mức 0,5 lần mức lương cơ sở.

ADQuảng cáo

Công an tỉnh Ninh Bình đang dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi, hỗ trợ đối với người tham gia Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo đó, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Điều 15, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với Tổ dân phố thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 5 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 3 tổ viên).

Còn đối với thôn, xóm thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 3 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó, 1 tổ viên).

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Về mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất Tổ trưởng (ở thôn, xóm, tổ dân phố) được hưởng mức hỗ trợ là 0,7 lần mức lương cơ sở. Tổ phó (ở thôn, xóm, tổ dân phố) nhận mức 0,6 lần mức lương cơ sở. Còn lại, tổ viên (ở thôn, xóm, tổ dân phố) nhận mức 0,5 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố cũng được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định.

Cụ thể, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ hàng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn, những một người kiêm nhiệm không quá 2 chức danh, đảm bảo tất cả các công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố đều có người đảm nhiệm và thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, trường hợp kiêm nhiệm 2 chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/du-kien-muc-muc-ho-tro-voi-to-truong-to-pho-to-vien-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-119240514091729709.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến mức mức hỗ trợ với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO