Điều kiện được tặng Bằng khen của Thủ tướng từ năm 2024

08/12/2023 09:07

Theo quy định mới, điều kiện được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

ADQuảng cáo

Áp dụng vào trường hợp ông Nguyễn Văn A, ông A đã được tặng 2 Bằng khen của UBND tỉnh vào năm 2021 và 2023; năm 2021-2023, ông A liên tục đạt 3 lần danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó năm 2023, ông A đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh); trong 4 năm, 2020-2023, ông A luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Văn Tuyên (Lào Cai) hỏi, theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, nếu năm 2024, ông Nguyễn Văn A tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì ông A có được tặng Bằng khen của Thủ tướng hay không?

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 1/1/2024, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 sẽ có hiệu lực, theo đó việc xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước được thực hiện theo Luật năm 2022.

Đối với tiêu chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cá nhân theo Điểm b Khoản 1 Điều 73 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được quy định: "Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"".

Nội dung này được hiểu, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đến thời điểm trình cá nhân liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, hiện nay các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật năm 2022 chưa có, nên Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh sẽ vận dụng căn cứ Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định "Chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng" và căn cứ khổ 2 Mục 2 Văn bản số 291/SNV-TĐKT của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND "Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: chỉ lấy kết quả khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên để làm căn cứ xét trình khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân..." để áp dụng hướng dẫn và thực hiện.

Do đó, cá nhân cần lưu ý Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để làm căn cứ xét trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước phải là thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên hằng năm.

Đối với nội dung "ví dụ" mà ông Tuyên nêu: Ông Nguyễn Văn A đã được tặng 2 Bằng khen của UBND tỉnh vào năm 2021 và 2023. Nhưng không nói rõ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được tặng trong phong trào thi đua nào.

Vậy cần xem xét Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định ban hành năm 2021 hoặc 2023 có thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên không? Sau đó, thời gian được tính từ năm có quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, ít nhất thời điểm trình đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sau 5 năm trở lên, cá nhân mới đủ thời gian trình đề nghị khen thưởng (nếu bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định).

Ban Thi đua - Khen thưởng trả lời ông được biết và rà soát, căn cứ các tiêu chuẩn, quy định để thực hiện.

Đăng Khôi


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dieu-kien-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-tu-nam-2024-102231207214342396.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều kiện được tặng Bằng khen của Thủ tướng từ năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO