Điều chỉnh giảm thêm 1% các mức lãi suất cơ bản từ 24/12

23/12/2012 07:13

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo điều chỉnh giảm lãi suất điều hành; lãi suất tiền gửi tối đa bằng Việt Nam đồng (VND) của các tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

ADQuảng cáo

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thôngbáo điều chỉnh giảm lãi suất điều hành; lãi suất tiền gửi tối đa bằng Việt Namđồng (VND) của các tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánhngân hàng nước ngoài; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chinhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Các mức lãisuất mới có hiệu lực từ ngày 24/12.

Theo Quyết định số 2646/QĐ-NHNN, từngày 24/12, các mức lãi suất cơ bản đều giảm thêm 1%. Lãi suất tái cấp vốn, lãisuất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liênngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đốivới các ngân hàng. Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 10%/năm xuống 9%/năm; lãi suấttái chiết khấu từ 8%/năm xuống 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanhtoán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bùtrừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 11%/năm xuống 10%/năm.

ADQuảng cáo

NHNN ban hành Thông tư số 32/2012/TT-NHNNquy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tạiTCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đốivới tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên 2%/năm; lãi suấttối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ9%/năm xuống 8%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấnđịnh mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 thánglà 8,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do TCTD, chi nhánhngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Thông tư số 33/2012/TT-NHNN quy địnhlãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nướcngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực,ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các nhu cầuvốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệpnhỏ và vừa giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm, bổ sung thêm nhu cầu vốn phục vụ sảnxuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; riêng Quỹ tín dụngnhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNDtối đa là 13%/năm. Mức lãi suất cho vay 12%/năm của các TCTD, chi nhánh ngân hàngnước ngoài là phù hợp với mức giảm lãi suất tiền gửi và chủ trương của Chínhphủ, định hướng của Thống đốc NHNN về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khókhăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Nguồn SGGP

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh giảm thêm 1% các mức lãi suất cơ bản từ 24/12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO