Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

16/10/2020 17:25
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII phát biểu bế mạc Đại hội. Báo Đắk Nông trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa XII.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII phát biểu bế mạc Đại hội

Quyết tâm, tích cực, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thưa Đoàn Chủ tịch !

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí tại Đại hội này là sự định hướng, giao nhiệm vụ, đòi hỏi chúng ta cần quán triệt sâu sắc, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham luận, sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó xác định quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và đến năm 2045.

Đại hội biểu thị sự quyết tâm, hành động và ý chí khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Đại hội nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; cho ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các văn kiện được thông qua đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn, lý luận trong nhiệm kỳ qua và 15 năm tái thành lập tỉnh Đắk Nông. Đại hội giao cho cấp ủy khóa XII tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung, chỉnh lý để ban hành chính thức các văn kiện của Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là sự kết tinh của trí tuệ của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội giao cho cấp ủy khóa XII tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo Trung ương theo quy định.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm: 48 đồng chí tiêu biểu cho hơn 26 nghìn đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác những trọng trách do Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 16 đồng chí (trong đó 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII được Đại hội bầu, trao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII nguyện đoàn kết, một lòng, đem hết sức mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng; cùng toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, vì nhiều lý do. Đại hội ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trên các lĩnh vực góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp của Đảng, của Nhân dân và xây dựng tỉnh Đắk Nông giàu mạnh trong thời gian tới.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội !

Sau Đại hội, các cấp ủy phải tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả của Đại hội; xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần quyết tâm, tích cực, năng động, sáng tạo phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thành công tốt đẹp là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, xin trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, các đồng chí Lão thành cách mạng; các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến cổ vũ, theo dõi, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào trong toàn tỉnh đã quan tâm theo dõi, dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp; cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương đã theo dõi, đưa tin tuyên truyền cho Đại hội. Đại hội biểu dương và cảm ơn các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội, Tiểu ban phục vụ Đại hội cùng toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức các ban, ngành trong tỉnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã phục vụ chu đáo và bảo vệ an toàn trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tương lai tươi sáng của tỉnh Đắk Nông nói riêng, đất nước nói chung, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng cảm ơn !

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO