Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Bư brah Pút tồng bơh bu nuyh Dao Chăng ta Lào Cai

H’Mai (th)| 12/10/2022 20:46

Pút tồng jêng nau bư brah kh'lay ngăn ngên ta nau way bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi bơh bu nuyh Dao Chăng ta Lào Cai. "Pút" rblang lah k'dăt, "tồng" rblang lah đồng. Pút tồng jêng nau kan dơi bu pah kan ndrel lah dôl bư brah n'hanh nau kan aơ jêng du ntil nau bư brah kah gĭt ma huêng ngăt jrŏng rnoi.

ADQuảng cáo

Nau bư brah dơi bu ndâk kan ta wâl bu tơm mpôl bơh ăp jrŏng rnoi bu nuyh Dao Chăng

Bu nuyh Dao Chăng ndâk nau kan bư brah Pút tồng ta nar tơm năm mhe. Nau săch nar bư brah dơi bu tơm mpôl săch n'hanh mô dơi bư brah ta nar ver tâm jrŏng rnoi. Nau kan rơm nau bư brah dơi bu rơm jŏ, dơi ndâk kan uĕh lăng. Bu tơm mpôl ntĭm gai nau kan, sŏk dŏng ăp ntil drăp ndơ. Ndơ dŏng bư brah gĕh iăr, ndrănh, phe, banh,...

Ndơ dŏng bư brah gĕh rup mbah, pêh đao, kho ao bu jâu, siam cơ, ndu ndơ dŏng tâm lơh,...

ADQuảng cáo

Nau kan bư brah Pút tồng gĕh 11 ntil nau kan n'hanh ăp ntil nau mbah bư brah dơi bu ndâk nau k'dăt, k'dŏ. Nau k'dăt dơi bu ndâk kan ntơm bơh tơm bư brah tât dŭt nau bư brah. K'dăt bư brah Pút tồng dơi gĕh phung bu klô k'dăt. Ndơ dŏng uh goh gĕh gâr, thanh la, bão bạt. Âm nhạc n'hanh nau k'dŏ dơi tâm r'nglăp ndrel đah nau bư brah, bư gĕh nau uĕh êng. Nau ngơi bu dŏng ta tâ bư brah Pút tồng lah nau mbah răch brah bơh bu jâu, bâr nter dŭt hô bơh ăp bu nuyh k'dăt, bư gĕh nau bư brah Pút tồng rlau uĕh, mô dơi bu gĭt...

Nau way ŭm rnga ŭnh ta tâ bư brah "Pút tồng" bơh bu nuyh Dao chăng

H’Mai (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Bư brah Pút tồng bơh bu nuyh Dao Chăng ta Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO