Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Bư Brah phan bơh bu nuyh Raglai

H’Mai (th)| 09/09/2022 10:35

Tĕng nau way bu nuyh Raglai, gĕh bar ntŭk bu nuyh rêh lah nau rêh he abaơ n'hanh nau rêh bơh ăp bu nuyh lĕ khĭt. Jêh ntâp bu nuyh khĭt, bu nuyh khĭt aơ hôm e dơh dăch đah bu nuyh rêh, yor huêng ngăt bu nuyh khĭt hôm e bơh pĭt nau rêh ôi mhaơ, nĕ khăn păng Bư Brah phan gơi rklaih huêng ngăt aơ dơi hao klơ trôk.

ADQuảng cáo

Bư Brah phan dơi pah kan n'hanh dơi bu ntĭm tâm nau rêh bu nuyh Raglai

Nau Bư Brah phan dơi bu ndâk tĕng bar ntil nau kan: bư brah phan ta nar ntâp khĭt mô rĭ rơm nŭm ndu ndơ jêh rĭ bư brah phan bơh kơi. Tĕng nau way bu nuyh Raglai, lah ndâk nau kan Bư Brah phan ma mpôl băl, r'năk sa kuăl nŭm ăp bu nuyh tă hăn ntâp khĭt gơi phung aơ tâm ntênh  dŭt đah bu nuyh khĭt, mpơl saơ nuih n'hâm kah gĭt bơh r'năk sa đah ma bon lan.

Bư Brah phan dơi bu ndâk kan tâm pe nar

ADQuảng cáo

Yor nĕ, gơi ndâk nau kan Bư Brah phan, bu tơm r'năk sa săch nar kan, jêh rĭ rơm lor pe puăn khay gơi n'gon ndrănh, ndâk ntŭk bư brah, nkra wâl môch... N'hanh nau kh'lay ngăn ngăn lah bư Kagor, du mlâm duk dơi bu dơm nkra ăp ntil ndơ, jêh rĭ sŏk dơm ka lơ wâl môch ta tâ Bư Brah phan - duk aơ kơp lah ntŭk rêh bơh u che ka lơ trôk.

Ta nau Bư Brah phan dơi bu k'dŏ mprơ, tŭr chĭng, ngêt ndrănh yăng... m'ak huyêng ngăt bu nuyh khĭt lĕ dơi hao klơ trôk

Kagor lah ndơ hôm e chuêl n'kôch dak rlai bơh bu nuyh Raglai, lah ntŭk deh rêh ngai, jêng ntŭk tơm khăn păng kah gĭt. Tĕng bu nuyh Raglai, rlau gĕh âk ndơ bu nkra ta Kagor lah bu nuyh khĭt rlau gĕh âk nau m'ak ka lơ trôk.

H’Mai (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Bư Brah phan bơh bu nuyh Raglai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO