Chính trị

Đến tháng 3/2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm

Thanh Hằng 08/12/2023 12:23

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, diễn ra sáng 8/12 ở Hà Nội.

ADQuảng cáo

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự tại điểm cầu Đắk Nông.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62 ngày 1/6/2020 về VTVL và biên chế công chức; Nghị định số 106 ngày 10/9/2020 về VTVL và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Quá trình triển khai thực hiện, 20/20 Bộ, ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành.

vi-tri-viec-lam(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh dự hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm.

Theo đánh giá, việc xây dựng danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

ADQuảng cáo

Các VTVL được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu: Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu ở các điểm cầu nêu quan điểm, việc xây dựng VTVL là nhiệm vụ mới, trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Bên cạnh đó, một số Bộ, ngành chậm ban hành thông tư hướng dẫn, dẫn đến khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai nhiệm vụ xây dựng VTVL…

Theo kế hoạch đề ra, từ nay đến tháng 3/2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ tháng 4/2024 trở đi rà soát, hoàn thiện các quy định và điều chỉnh kịp thời VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, quản lý VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị. Các cấp, ngành tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của việc xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cấp, ngành, địa phương coi việc xây dựng và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành để thực hiện việc trả lương theo VTVL đã được thông qua tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến tháng 3/2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO