Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng và hỗ trợ theo trình độ đào tạo

23/05/2024 10:16

Đề xuất Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 60%, 55%, 50% mức lương tối thiểu vùng.

ADQuảng cáo

UBND tỉnh Đồng Tháp đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

1. Căn cứ dân số và tiêu chuẩn yếu tố đặc thù (ấp thuộc xã biên giới).

2. Mỗi khóm, ấp thuộc xã, phường, thị trấn thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có ít nhất 03 thành viên, gồm: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên.

 Tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

1. Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí căn cứ số dân trên 01 khóm, ấp và yếu tố đặc thù (ấp thuộc xã biên giới).

2. Đối với ấp:

Có số dân dưới 2.500 người, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên.

 Có số dân từ 2.500 người đến dưới 3.500 người, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 04 thành viên.

Có số dân từ 3.500 người trở lên hoặc ấp thuộc các xã biên giới, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 05 thành viên trở lên.

3. Đối với khóm:

 Có số dân dưới 2.800 người, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên.

Có số dân từ 2.800 người đến dưới 3.800 người, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 04 thành viên.

 Có số dân từ 3.800 người trở lên, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 05 thành viên.

 Mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

 Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 60% mức lương tối thiểu vùng.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 55% mức lương tối thiểu vùng.

Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

 Người có bằng tốt nghiệp đại học: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng: 1.200.000 đồng/người/tháng.

 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp: 900.000 đồng/người/tháng.

 Mức hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử tham gia bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ

+  Khi được cử tham gia bồi dưỡng, huấn luyện được hỗ trợ mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

+ Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ được hỗ trợ 100.000 đồng/đêm/người nhưng không quá 10 đêm/người/tháng.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

+ Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hỗ trợ 25.000 đồng/ngày/người.

+ Khi làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới hoặc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng hoặc thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì cơ quan điều động, huy động, phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ 100.000 đồng/ngày/người.

Hỗ trợ bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

 Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện mức đóng thấp nhất.

 Tham gia bảo hiểm y tế với mức đóng theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Mức hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

 Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương.

+ Hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

+ Hỗ trợ tiền ăn mức 54.000 đồng/ngày/người trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

 Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ hoặc trong thời gian và tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

+ Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện thì được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị quyết này.

+ Trường hợp làm suy giảm khả năng lao động từ 05% đến dưới 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp được quy định như sau: suy giảm 05% khả năng lao động thì được hưởng 9.000.000 đồng/người, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 900.000 đồng/người.

+ Trường hợp làm suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau: suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 540.000 đồng/người/tháng, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 36.000 đồng/người/tháng.

+ Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: thân nhân được hưởng trợ cấp tiền mai táng phí 18.000.000 đồng và được trợ cấp tiền tuất một lần được tính theo số năm tham gia lực lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: cứ mỗi năm công tác tính bằng 1,5 tháng mức hỗ trợ hàng tháng đang hưởng.

- Thời gian công tác để tính trợ cấp tiền tuất một lần được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính ½ năm, trên 06 tháng được tính 01 năm công tác.

- Thân nhân người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị chết khi thực hiện nhiệm vụ được trợ cấp tiền tuất một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 Về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục được áp dụng theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hỗ trợ thôi việc đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 Đối với Công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng do bố trí, sắp xếp theo quy định của Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ thôi việc một lần. Mỗi năm công tác hỗ trợ 2.700.000 đồng.

Đối với Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng đang công tác do bố trí, sắp xếp theo quy định của Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ thôi việc một lần. Mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ 01 tháng hiện đang hưởng.

Người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có thời gian công tác liên tục từ đủ 01 năm đến dưới 5 năm thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ thôi việc một lần. Mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng ½ mức hỗ trợ hàng tháng nêu trên.

 Người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có thời gian công tác liên tục trên 5 năm thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ thôi việc một lần. Mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng mức hỗ trợ hàng tháng nêu trên.

+ Thời gian công tác được tính hỗ trợ thôi việc bao gồm toàn bộ thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, được tính theo năm (đủ 12 tháng). Trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc: từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính nửa năm, từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được tính một năm công tác.

+ Nếu thời gian công tác và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bằng nhau thì kinh phí chi trả trợ cấp một lần do quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo.

+ Nếu thời gian công tác nhiều hơn thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian còn lại do ngân sách địa phương chi trả.

Quy định này không áp dụng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-to-vien-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-duoc-ho-tro-hang-thang-va-ho-tro-theo-trinh-do-dao-tao-119240523101635211.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng và hỗ trợ theo trình độ đào tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO