Đề xuất mức hỗ trợ cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị hành chính

07/12/2023 11:14

Đối với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất, ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định, đối tượng này còn được hỗ trợ thêm một lần bằng 70% kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29, nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Đề xuất mức hỗ trợ cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị hành chính- Ảnh 1.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Thị Kim Hoa trình bày tờ trình đề xuất mức hỗ trợ cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc ngay do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023 – 2025.

Sáng nay 7/12, theo chương trình Kỳ họp thứ 18, UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tại tờ trình, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. NHĐKCT cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Về chính sách hỗ trợ, đối với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, theo UBND tỉnh, ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định tại Nghị định số 29 ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, đối tượng này còn được hỗ trợ thêm một lần bằng 70% kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29, nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng.

Đối với đối tượng thôi việc ngay, ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định tại Nghị định số 29 ngày 3/6/2023 của Chính phủ, đối tượng này còn được hỗ trợ thêm một lần nếu thuộc một trong hai trường hợp sau: Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã được hỗ trợ thêm một lần bằng 80% kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29 (không bao gồm kinh phí quy định tại Điều 9, Nghị định số 29) nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng.

Đề xuất mức hỗ trợ cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị hành chính- Ảnh 2.

Ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 18, HĐND Quảng Nam tiếp tục nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ.

Còn đối tượng là NHĐKCT cấp xã nếu có thời gian công tác tại đơn vị hành chính cấp xã dưới 5 năm, mức hỗ trợ 30 triệu đồng; nếu có thời gian công tác tại đơn vị hành chính cấp xã từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm, mức hỗ trợ 40 triệu đồng; nếu có thời gian công tác tại đơn vị hành chính cấp xã từ đủ 10 năm trở lên, mức hỗ trợ 50 triệu đồng.

Bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, hiện nay chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn thấp, chưa đủ tạo động lực để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế.

Vì vậy, việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và NHĐKCT cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 là cần thiết.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025:

ADQuảng cáo

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 – 2025: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025:

- Sáp nhập xã Sơn Viên và xã Quế Lộc thuộc huyện Nông Sơn

- Sáp nhập xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận thuộc huyện Hiệp Đức

- Sáp nhập xã Duy Thu và xã Duy Tân thuộc huyện Duy Xuyên

- Sáp nhập xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc; xã Bình Chánh và xã Bình Phú thuộc huyện Thăng Bình

- Sáp nhập xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn thuộc huyện Tiên Phước

- Sáp nhập phường Phước Hòa và phường An Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ

- Sáp nhập thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh thuộc huyện Phú Ninh.

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-muc-ho-tro-cho-doi-tuong-nghi-huu-truoc-tuoi-do-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-11923120711125055.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất mức hỗ trợ cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO