Đề xuất hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng

19/05/2024 12:47

Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự 2,7 triệu đồng/tháng; Tổ phó 2,34 triệu đồng/tháng ; Tổ viên 1,98 triệu đồng/tháng.

ADQuảng cáo

 UBND tỉnh An Giang đề xuất Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí ở khóm, ấp thuộc xã, phường, thị trấn; mỗi khóm hoặc ấp thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, có Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên. 

 Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, đối với khóm, ấp có dưới 3.000 người bố trí 03 thành viên/01 tổ; đối với khóm, ấp có từ 3.000 người trở lên bố trí 04 thành viên/01 tổ; đối với khóm, ấp có từ 4.000 người trở lên và khóm, ấp khu vực biên giới bố trí 05 thành viên/01 tổ.

Mức hỗ trợ, bồi dưỡng

UBND tỉnh An Giang đề xuất quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

 Cụ thể, hỗ trợ Tổ trưởng 2,7 triệu đồng/tháng; Tổ phó: 2,34 triệu đồng/tháng ; Tổ viên 1,98 triệu đồng/tháng.

Mức tăng hằng năm bằng mức tăng lương tối thiểu của năm đó.

  Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

 Hàng tháng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiếm y tế theo quy định.  

ADQuảng cáo

  Khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuần tra vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), ngày nghỉ, ngày lễ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì dược hưởng mức tiền bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

  Hỗ trợ tiền tuất, tiền mai táng phí Kinh phí hoạt động của Tố bảo vệ an ninh, trật tự: 

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh An Giang đề xuất hỗ trợ mua sắm văn phòng phẩm và chi cho sửa chữa nhỏ trang thiết bị, phương tiện 2.100.000 đồng/tổ/năm. Hỗ trợ huấn luyện, bồi dưỡng

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đến chết hoặc bị ốm đau dẫn đến chết thì thân nhân được hỗ trợ tiền tuất, tiền mai táng phí một lần bằng 10 lần mức lưcmg cơ sở.

Mức hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thôi thực hiện nhiệm vụ do sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thành viên lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng khi thực hiện Nghị quyết này mà thôi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ một lần. Mỗi năm công tác được tính bằng 1/2 tháng tiền phụ cấp được hưởng tại thời điểm trước khi thôi thực hiện nhiệm vụ. 

 Trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng thì tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm.  ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-ho-tro-to-vien-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-198-trieu-dong-thang-119240519124628494.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO