Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,7 hệ số lương cơ sở/người/tháng

04/06/2024 15:00

Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,7; 0,65; 0,6 hệ số lương cơ sở/người/tháng.

ADQuảng cáo
Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,7 hệ số lương cơ sở/người/tháng- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cao Bằng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, đề xuất mức bồi dưỡng thường xuyên hằng tháng cho các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

 + Hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,7 hệ số lương cơ sở/người/tháng.

+ Hỗ trợ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,65 hệ số lương cơ sở/người/tháng.

+ Hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,6 hệ số lương cơ sở/người/tháng.

Trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do người hoạt động không chuyên trách hoặc người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố kiêm nhiệm thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

 UBND tỉnh Cao Bằng đề xuất mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện hằng tháng cho Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là 33.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đóng BHYT cho Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là 4,5% mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng (trừ những người đang được hưởng chế độ BHYT theo quy định).

Mức bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết; khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Dự thảo Nghị quyết nêu, mức bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau: 13.000 đồng/đêm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 đêm/người/tháng/năm

Mức bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ ngày lễ, Tết: Hỗ trợ khi làm nhiệm vụ vào ngày lễ, Tết là 130.000 đồng/ngày.

Hỗ trợ khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ tương đương người trực tiếp tham gia hoạt động tại thôn, xóm được hưởng (nếu có).

Quy định mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ (*)

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị tai nạn: Thanh toán theo chứng từ thực tế phát sinh đối với phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả cho Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở mà chưa tham gia bảo hiểm xã hội tai nạn dẫn đến chết:

- Tiền mai táng phí: bằng 10 lần mức lương cơ sở.

- Mức trợ cấp tiền tuất một lần bằng 03 lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Quy định mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ như sau:

+ Trường hợp bị tai nạn: Được mức hỗ trợ bằng với mức quy định tại (*) nêu trên.

+ Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng mức trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chết; và mức trợ cấp tuất một lần bằng 03 lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-ho-tro-to-truong-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-bang-07-he-so-luong-co-so-nguoi-thang-11924060414500055.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,7 hệ số lương cơ sở/người/tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO