Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Hoài Anh| 01/06/2022 08:56

Trong những năm qua, ngoại giao kinh tế (NGKT) đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác.

ADQuảng cáo

Những kết quả ý nghĩa

Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước từ hơn 35 năm trước, công tác NGKT đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa. Chúng ta đã tạo được môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển và tranh thủ nguồn lực to lớn từ bên ngoài cho sự phát triển. Việt Nam đã tạo dựng được các mối quan hệ với các đối tác chủ chốt của ta về kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Anh, ASEAN... Việt Nam có những bước đi “đột phá” về hội nhập quốc tế, tham gia các dàn xếp đa phương, ký kết các thỏa thuận kinh tế, trong đó có các thỏa thuận FTA; những con số ấn tượng về thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài (FDI); sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch, hợp tác lao động, tranh thủ nguồn kiều hối hàng năm từ 18-20 tỷ USD… Đó là sự đóng góp của nhiều bộ, ngành, địa phương…

Bộ Ngoại giao đã hết sức chú trọng công tác thông tin, tham mưu, đề xuất chính sách, phục vụ thiết thực Chính phủ điều hành nền kinh tế, hỗ trợ các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp trong công tác kinh tế đối ngoại và hội nhập. Cùng với tích cực đồng hành, hỗ trợ, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai kinh tế đối ngoại, thực hiện chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam huy động được sự tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả của trên 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển của đất nước...

Đại sứ Việt Nam tại Anh giới thiệu một số sản phẩm của Việt Nam tại một sự kiện được tổ chức ở Anh. Ảnh tư liệu

ADQuảng cáo

Phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trung tâm

Năm 2022, năm tạo đà cho phục hồi kinh tế, xã hội và tạo lập nền tảng cho các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành ngoại giao tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh cho biết Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất, Hội nghị Ngoại giao 31, Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 đã nhấn mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trung tâm của ngành ngoại giao. Trong đó, NGKT tập trung vào việc tận dụng các khuôn khổ quan hệ để tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa nước ta với các đối tác chủ chốt, đối tác tiềm năng.

Ngành ngoại giao đã đẩy mạnh các nội hàm ngoại giao mới gắn với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng bền vững, tận dụng tối đa thành tựu của chuyển đổi số phục vụ phát triển đất nước, trong đó bao gồm ngoại giao công nghệ, ngoại giao biến đổi khí hậu, ngoại giao nguồn nhân lực chất lượng cao, ngoại giao tập đoàn, ngoại giao y tế… Ngành đẩy mạnh hoạt động phối hợp, hỗ trợ, phục vụ, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm. Trong đó, hoạt động NGKT chú trọng hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xuất khẩu lao động; tận dụng lợi ích của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như khuôn khổ, diễn đàn hợp tác kinh tế mà Việt Nam là thành viên…

Thứ trưởng Vũ Quang Minh nhấn mạnh, một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là việc chuẩn bị tổng kết hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về NGKT. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ xây dựng một chỉ thị mới của Ban Bí thư về đẩy mạnh triển khai đồng bộ toàn diện công tác NGKT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, hướng tới những mục tiêu chiến lược giai đoạn 2030-2045.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO