Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch

Đoàn Văn Kỳ| 06/07/2021 08:47

Chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành là âm mưu nguy hiểm, xảo quyệt với các thủ đoạn, hình thức rất đa dạng. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, cơ quan, ban ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu các thế lực thù địch.

ADQuảng cáo
Việc chia sẻ những thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ gây hoang mang trong dư luận xã hội. Tranh tư liệu

Sử dụng mọi thủ đoạn

Các thế lực thù địch sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh,… để phá hoại, làm suy yếu ta từ bên trong. Chúng kích động mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập, núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong Nhân dân. Chúng khích lệ lối sống tư sản, từng bước làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng XHCN ở một bộ phận, đặc biệt học sinh, sinh viên. Các thế lực thù địch triệt để tấn công vào hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, làm xói mòn niềm tin vào Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo ra sự hoài nghi của Nhân dân đối với Đảng và con đường đi lên xây dựng CNXH ở nước ta. Các thế lực thù địch âm mưu từng bước tạo ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, trong lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Để triệt để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kẻ thù hết sức coi trọng việc lợi dụng những khuyết điểm, những hạn chế của Đảng, Nhà nước, của lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp. Đặc biệt là sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, tha hóa về đạo đức, lối sống, suy giảm ý chí quyết tâm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Qua đó, chúng tạo sức ép, từng bước chuyển hóa và làm thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo CNTB.

ADQuảng cáo

Cần làm tốt công tác định hướng thông tin

Chiến lược “diễn biến hòa bình” do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội ở nước ta từ bên trong; chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự. Do vậy, để làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành phải không ngừng nâng cao nhận thức, xác định rõ quá trình tổ chức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên cơ sở định hướng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, có chọn lọc, phản ánh chân thực, từ đó, làm cơ sở cho thống nhất ý chí và hành động trong đấu tranh. Trước những vấn đề bức xúc về tư tưởng, phức tạp về dư luận xã hội thì các cấp ủy phải làm tốt định hướng thông tin để kịp thời giải quyết một cách ổn thỏa những bức xúc trong xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng”, khiếu kiện vượt cấp, đông người, như vậy sẽ không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá.

Cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực; đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân lao động. Cùng với đó nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân, việc xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ xảy ra cũng cần được chú trọng.

Đội ngũ những người làm báo nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Các cơ quan, ban, ngành xây dựng cơ chế, hình thức và nội dung phát ngôn, chịu trách nhiệm trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Nhân dân có nhu cầu được cung cấp thông tin về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cơ quan, ban, ngành khắc phục những bất cập trong quản lý những nội dung thông tin trên mạng internet phản ánh phiến diện, suy diễn liên quan đến các vụ việc phức tạp, những bài viết thiếu chính xác, sai lệch bản chất về những vấn đề văn hóa, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,… Các đơn vị tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, định hướng trong việc đưa thông tin chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách trên các kênh thông tin đại chúng. Cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc những vi phạm theo quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng qua các kênh thông tin theo Luật An ninh mạng.

Các phương tiện thông tin đại chúng, ngành liên quan tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam về đất nước, con người, lịch sử văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của dân tộc Việt Nam; từ đó nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam với các nước, phục vụ phát triển kinh tế đất nước, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO