---- Đời sống

Danh sách hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông

Hội Nhà báo Đắk Nông 10/11/2023 10:13

Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đang có 125 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội: Báo Đắk Nông, Đài PT-TH Đắk Nông, Sở TT-TT, Tạp chí Nâm Nung, Phóng viên thường trú.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
TT
HỌ TÊN
NĂM SINH
CHỨC VỤ, ĐƠN
VỊ CÔNG TÁC

I
CHI HỘI NHÀ BÁO BÁO ĐẮK NÔNG
1
Vũ Ngọc Tú
1971
Tổng Biên tập,
Báo Đắk Nông
2
Nguyễn Phi Long
1980
Phó Tổng Biên tập,
Báo Đắk Nông
3
Lê Sỹ Trâm
1964
Phó phòng HC-TS
Báo Đắk Nông
4
Nguyễn Văn Hải
1980
Phó Tổng biên tập Báo Đắk Nông
5
Hồ Đức Diệu
1978
TrP. Báo Điện tử,
Báo Đắk Nông
6
Cao Song Việt
1980
TrP. Kinh tế - Nội chính,
Báo Đắk Nông
7
Phan Quốc Sỹ
1980
Trưởng phòng Báo ảnh,
Báo Đắk Nông
8
Đỗ Công Tính
1982
TrP. HC-TS,
Báo Đắk Nông
9
Hoàng Thanh Bình
1975
PTr. phòng phóng viên
VH -XH, Báo Đắk Nông
10
Phan Văn Tân
1981
PTr. phòng phóng viên
VH -XH, Báo Đắk Nông
11
Lê Việt Dũng
1983
PTrP. Báo Điện tử,
Báo Đắk Nông
12
Lê Văn Tuấn
1975
PTr. phòng Báo ảnh,
Báo Đắk Nông
13
Trương Thuỳ Dương
1985
PTrP TK-TS,
Báo Đắk Nông
14
Hoàng Thị Hoài
1985
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
15
Nguyễn Văn Tâm
1972
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
16
Phan Thanh Nga
1980
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
17
Nguyễn Thị Hồng
1980
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
18
Trần Thị Thoan
1984
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
19
Nguyễn Thị Hiền
1982
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
20
Lê Thị Dung
1984
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
21
Nguyễn Thị Mỹ Hằng
1986
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
22
Nguyễn Thị Lương
1987
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
23
Y Krak Knul
1991
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
24
Hoàng Đức Hùng
1987
PV,
Báo Đắk Nông
25
Sùng A Trư
1982
PV,
Báo Đắk Nông
26
Hồ Thị Mai
1991
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
27
Lê Đình Phước
1988
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
28
Đinh Quang Vũ
1989
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
29
Nguyễn Thị Hồng Hải
1985
Chuyên viên,
Hội Nhà Báo Đắk Nông
30
Nguyễn Thị Thảo
1986
Văn phòng,
Hội Nhà Báo Đắk Nông
31
Đặng Thị Thu Hiền
1989
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
32
Cao Văn Biên
1988
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
33
Ngô Thị Hồng Duyên
1989
Phóng viên,
Báo Đắk Nông
34
Hoàng Thị Hoài
1986
Nhân viên HC,
Báo Đắk Nông
II
CHI HỘI NHÀ BÁO ĐÀI PT-TH ĐẮK NÔNG
1
Hồ Văn Miền
1976
Giám đốc
2
Phan Quốc Ly
1965
Phó Giám đốc
3
Nguyễn Thành Xuân
1969
Phó Giám đốc
4
Điểu Ken
1978
Phó Giám đốc
5
Nguyễn Duy Tuấn
1970
TP TC&HC
6
Nguyễn Thị Quy
1978
TrP. Biên tập
7
Nguyễn Thị Luyến
1968
TrP. Thời sự
8
Trần Quốc Dũng
1973
PTrP. VNGT-CTTDT
9
Y’Châu
1965
PTrP. VNGT-CTTDT
10
Trịnh Thị Thảo
1979
PTrP. Biên tập
11
Hoàng Xuân Sang
1980
PTrP. VNGT-CTTDT
12
Nguyễn Thanh Me
1971
PTrP. Phụ trách
phòng Thời sự
13
Lê Bình
1965
PTrP. Biên tập
14
Nguyễn Văn Hoạt
1975
PTrP. Thời sự
15
Lê Thị Vân Ánh
1984
Biên tập viên
16
K' Muôi
1985
Tuyên truyền viên
17
H’Drức Buôn Krông
1981
Biên dịch viên,
Phát thanh viên
18
H’Ngức Buôn Krông
1976
Biên dịch viên
19
Đỗ Văn Quyết
1979
Đạo diễn
20
Nguyễn Thị Lương
1974
Phát thanh viên
21
Trần Thị Thu
1983
Phát thanh viên
22
Võ Đức Tuấn
1965
Phóng viên
23
Đàm Mạnh Ninh
1985
Phóng viên
24
Phan Thị Thu Trang
1985
Phóng viên
25
Nông Thị Hiền
1986
Phóng viên
26
Nông Thị Nhâm
1983
Phóng viên
27
Dương Xuân Hạnh
1982
Phóng viên
28
Lê Văn Đại
1980
Phóng viên
29
Phạm Hồ Bảo Ngọc
1982
Phóng viên
30
Trịnh Thị Nga
1990
Phóng viên
31
Phan Thị Đông
1991
Phóng viên
32
Phạm Thị Kim Anh
1981
Phóng viên
33
Nguyễn Thanh Hải
1983
Phóng viên
34
Ngô Minh Trí
1984
Phóng viên
35
Nguyễn Thế Anh
1984
Phóng viên
36
Nguyễn Quang Hiệp
1984
Phóng viên
37
Hoàng Thị Phương Hoa
1987
Phóng viên
38
H’Ơm
1986
Nhân viên
39
Trương Đức Định
40
Nguyễn Thị Loan
41
Đặng Thị Lệ Quyên
1983
42
Trịnh Văn Chinh
1982
43
Ngô Thị Bích Lan
1983
44
Đinh Xuân Cảnh
1982
45
Đậu Tuấn Bình
1980
46
Nguyễn Tiến Dũng
1966
47
Phạm Chí Hữu
1973
48
Lâm Tiến Chinh
1981
49
Phạm Thị Thúy
1992
Phát thanh viên,
50
Võ Minh Tiền
1982
Phóng viên
51
Nguyễn Tô Hiệu
1994
Phóng viên
52
H'Doen Sinur
1986
Phát thanh viên
53
Trần Xuân Trí
1990
Phóng viên
54
Phạm Thị Trang
1978
Chuyên viên
55
Nguyễn Thái Hưng
1982
Đạo diễn
56
Nguyễn Văn Thắng
1979
Phóng viên
57
Đào Phương Nhung
1991
Phát thanh viên
58
Trương Đức Hải
1991
Phóng viên
59
Tống Duy Phú
1989

Phóng viên, Phát thanh viên
III
CHI HỘI NHÀ BÁO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1
Đoàn Ngọc Vinh
1979
Phó Giám đốc;
PCT Hội Nhà báo tỉnh
2
Hoàng Mạnh Thắng
Phó Giám đốc
3
Quách Công Ban
1969
Ban Dân tộc
4
Nông Thị Như Trang
1987
Phó Trưởng phòng TTBCXB
5
Tô Tấn Nhàn
1976
Chuyên viên phòng TTTBCXB
6
Hoàng Thị Luyến
1979
Phó Chánh Văn phòng
7
Nguyễn Quốc Bảo
1983
Chuyên viên phòng CNTT
8
Nguyễn Phượng
1967
Chánh Thanh tra
9
Nguyễn Thị Hoa
1988
Chuyên viên phòng TTTBCXB
10
Đỗ Thị Hậu
1982
Chuyên viên
11
Lường Thị Tuyết Lê
1986
Chuyên viên
12
Nguyễn Thị Hoa
1982
Phó Chánh Thanh tra
VI
CHI HỘI NHÀ BÁO TẠP CHÍ NÂM NUNG
1
Đặng Văn Dung
1960
Nguyên Chủ tịch, Hội
Văn học nghệ thuật
2
Đặng Bá Canh
1980
Chủ tịch, Hội
Văn học nghệ thuật
3
Nguyễn Cảnh Phương
1967
Phó Chủ tịch, Hội
Văn học nghệ thuật
4
Tống Kiều Oanh
1977
Biên tập viên,
Tạp chí Nâm Nung
5
Bùi Nhị Đông Khuê
1983
Phóng viên,
Phó Chánh VP
6
Tô Đình Tuấn
1954
Nguyên là Chủ tịch Hội VH-NT
7
Nguyễn Văn Hùng
1958
Nguyên là
PCVP Hội VH-NT
8
Vũ Thị Liễu
1984
Biên tập viên,
Tạp chí Nâm Nung
9
Đinh Thanh Hải
1979
Phóng viên Ảnh,
Tạp chí Nâm Nung
V
CHI HỘI NHÀ BÁOPHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ
1
Nguyễn Ngọc Minh
Trưởng CQTTXVN
tại Đắk Nông
2
Phạm Ngọc Hoài
Phóng viên,
Báo TN&MT
3
Nguyễn Văn Yên
Trưởng Cơ quan
Báo Nhân dân
4
Mai Hưng Thịnh
Phóng viên,
TTXVN tại Đắk Nông
5
Phan Anh Tuấn
Phóng viên,
Báo Lao động
6
Hồ Ngọc Hùng
Phóng viên,
Báo Giao Thông
7
Đặng Văn Giàu
Phóng viên,
Báo Nông thông Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt
8
Lê Thị Hường
Phóng viên,
Báo Dân tộc và Phát triển
9
Phạm Quang Hưng
Phóng viên,
Đài Truyền hình Việt Nam,VTV8
10
Đỗ Thanh Hải
Phóng viên,
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm
11
Huỳnh Duy Hậu
Phóng viên,
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh sách hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO