Đảng là vầng dương luôn tỏa sáng

Nguyễn Văn Thanh| 20/01/2020 12:09
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Mùa Xuân 2020, là mùa xuân thứ 90 của Đảng ta và là mùa xuân thứ 75 của Nhà nước Việt Nam độc lập, 45 năm Bắc-Nam sum họp một nhà, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm đại hội đảng các cấp chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Mỗi đảng viên của Đảng, mỗi người dân của nước Việt Nam anh hùng nguyện làm việc lao động, học tập hết sức mình để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ.

Mùa Xuân Canh Tý 2020, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vô cùng tự hào, phấn khởi kỷ niệm tròn 90 năm Ngày thành lập Đảng ta (3/2/1930-3/2/2020). Từ mùa Xuân 1930,  “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập tự do”, đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội) vào ngày 15/10/2019. Ảnh tư liệu

Sau khi đi nhiều nước, nghiên cứu nhiều phong trào cách mạng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra những nhân tố mới để đưa cách mạng đến thành công mà các phong trào yêu nước khác không có. Trong đó, đáng chú ý nhất, một nhân tố cực kỳ quan trọng là phải có đảng cách mạng lãnh đạo để tập hợp quần chúng, định ra đường lối chủ trương, dìu dắt quần chúng đấu tranh. Trong cuốn “Đường kách mệnh”, Người viết: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”.

Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua càng chứng minh quan điểm sáng suốt đó. Mùa xuân 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đấu tranh anh dũng đánh thắng các kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước, làm nên mùa xuân ấm no, tự do, hạnh phúc. Đồng hành cùng những mùa xuân dân tộc, Đảng ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng với vai trò sứ mệnh của mình, khởi xướng và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.

Bằng trí thông minh, tinh thần cách mạng triệt để, nghệ thuật lãnh đạo và phương pháp cách mạng khoa học, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, đồng thời tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đó, trong từng thời kỳ và giai đoạn cách mạng. Mở đầu là cao trào cách mạng 1930 - 1931, tiến tới cao trào cách mạng vận động dân chủ (1936-1939) và kết thúc là cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945). Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 chấn động địa cầu, giải phóng miền Bắc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Tiếp đó đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là công cuộc đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt đất nước. Thế kỷ XX đã đi vào lịch sử dân tộc với những trang sử vẻ vang chói lọi, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản quang vinh.

Kể từ Đại hội VI (năm 1986), đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế và uy tín quốc tế của  Đảng, Nhà nước và đất nước ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ khóa XII, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định và từng bước được tăng cường; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng cao (GDP năm 2018 đạt 7,08%, năm 2019 đạt 7,02%).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng 2015 - 2020, ý thức vì dân, tôn trọng Nhân dân của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có chuyển biến rõ nét. Nhiều người đứng đầu các tỉnh, thành phố, quận, huyện trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với dân, tháo gỡ nhiều vướng mắc. Các địa phương đồng loạt vào cuộc với tinh thần cải cách mạnh mẽ. Đảng luôn coi sự gắn kết với Nhân dân là nguồn sống của mình, hòa mình với Nhân dân, cùng Nhân dân chiến đấu và giành thắng lợi. Mối tình vĩ đại “tình dân, nghĩa Đảng” vốn đã cao đẹp càng cao đẹp hơn, đời sống bền vững, mãi mãi xanh tươi, ra hoa, kết trái như hoa trái mùa xuân vậy!

Tuy nhiên, hiện nay Đảng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không thể xem nhẹ, đặc biệt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và thanh danh của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng phải không ngừng củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Kiên trì mục tiêu bất di bất dịch của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nắm vững “linh hồn sống” chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đảng là vầng dương luôn tỏa sáng, Đảng là mùa xuân - tràn đầy sức sống mãnh liệt: “Sức Phù Đổng không vừa tầm dũng sĩ/Phải phá núi thời này nung lấy thép cho ta/Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ/Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa” (Nghĩ về Đảng - Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng là vầng dương luôn tỏa sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO