Nghị quyết và cuộc sống

Dân vận vùng dân tộc thiểu số - Khôn, khéo, sát thực tế (Kỳ 1: Gần dân, sát dân)

PV 06/12/2023 10:27

Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, giúp Nhân dân tăng cường đoàn kết và lòng tin với Đảng, Nhà nước.

bia(1).png

Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, giúp Nhân dân tăng cường đoàn kết và lòng tin với Đảng, Nhà nước.

tit(1).png

Công tác dân vận ở Đắk Nông đã được triển khai thực hiện theo phương châm gần dân, sát dân. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

ong-trung.png
xen-1(4).png

Krông Nô là huyện có 24 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 40%. Thời gian qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Krông Nô, kinh tế - xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Có được những kết quả trên, một phần là nhờ làm tốt công tác dân vận của chính quyền huyện và các địa phương trên địa bàn.

Có mặt tại xã nông thôn mới (NTM) Nâm Nung những ngày đầu tháng 12, dẫn chúng tôi đi trên những con đường được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung H'Thương cho biết: Với địa hình đồi dốc, nhiều khu dân cư sống rải rác, trong khi nguồn lực đầu tư có hạn, nên việc làm đường giao thông nông thôn gặp nhiều khó khăn...

nho-lam-tot-cong-tac-dan-van-dong-bao-dtts-tren-dia-ban-tinh-dak-nong-tich-cuc-hien-dat-cay-trong-de-cung-nha-nuoc-lam-duong-giao-thong-nong-thon.jpg
Nhờ làm tốt công tác dân vận, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tích cực hiến đất, cây trồng để cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn

Cấp ủy, chính quyền xã Nâm Nung xác định: “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Thông qua công tác dân vận chính quyền, qua những cuộc họp tại các thôn, bon, cấp ủy, chính quyền xã đều tham dự, chỉ đạo và vận động người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS tham gia đóng góp công sức làm đường giao thông. Có những cụm dân cư phải họp đến hai, ba lần mới thống nhất được các ý kiến, phương án triển khai.

dv1(2).gif
Bộ mặt nông thôn mới xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) ngày càng hoàn thiện

Đối với những gia đình nào chưa thông suốt, địa phương phân công lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã hay cán bộ cốt cán các đoàn thể, mặt trận, người có uy tín am hiểu phong tục, tập quán, đời sống đến từng nhà tuyên truyền, vận động.

Khi gần dân, sát dân và tìm được tiếng nói chung, việc triển khai nhận được sự hỗ trợ từ Nhân dân như tham gia ngày công, đóng góp vật liệu, hiến đất... Từ sự đồng thuận, chung sức của người dân, tiêu chí giao thông nói riêng và các tiêu chí khác xây dựng NTM trên địa bàn xã sẽ từng bước được hoàn thành.

ho-ngheo-tai-bon-dru-thi-tran-dak-mam-krong-no-duoc-ho-tro-de-giong-de-thoat-ngheo(1).jpg
Hộ nghèo tại bon Dru, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô (Đắk Nông) được hỗ trợ dê giống để thoát nghèo

Ông Lê Hồng Đề, thôn Nam Tiến cho biết: "Gia đình tôi có đất sản xuất nằm trong quy hoạch mở rộng để làm đường giao thông nông thôn. Sau khi được tuyên truyền vận động việc hiến đất để mở rộng đường giao thông, không chỉ gia đình tôi mà còn có nhiều hộ dân, trong đó có đồng bào DTTS tích cực hưởng ứng, tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cây trồng và hiến đất để xây dựng công trình vì lợi ích chung của cộng đồng".

Nhờ sự hưởng ứng của người dân, được Nhà nước hỗ trợ đầu tư, đến nay, tỷ lệ đường xã ở Nâm Nung được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100% (10,3 km); tỷ lệ đường thôn, bon được cứng hóa đạt 100% (39,35 km). Qua đó, hoàn thành tiêu chí giao thông, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

xa-nam-nung-hinh-thanh-cac-cum-dan-cu-tap-trung-theo-quy-hoach-nong-thon-moi.jpg
Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) hình thành các cụm dân cư tập trung theo quy hoạch nông thôn mới

Không chỉ có xã Nâm Nung, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS còn được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác trên địa bàn huyện Krông thực hiện tốt trong thời gian vừa qua như: thực hiện một số chính sách nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; vận động, kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ...

thieu-ta-nguyen-quang-thom-thuong-xuyen-bam-nam-dia-ban-nhac-nho-giao-duc-cac-doi-tuong-sau-chap-hanh-an-phat-yen-tam-sinh-song-tai-hoa-nhap-cong-dong..jpg
Thiếu tá Nguyễn Quang Thơm, Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) thường xuyên bám nắm địa bàn, nhắc nhở, giáo dục các đối tượng sau chấp hành án phạt yên tâm sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng

Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Krông Nô được cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; khối đại đoàn kết các dân tộc thêm thắt chặt. Kết quả trên có phần đóng góp của công tác dân vận thời gian qua.

ong-y-son-buon-k-rong-bon-jarah-xa-nam-nung-ung-dung-giong-moi-vao-san-xuat.jpg
Anh Y Sơn Buôn K’rông, bon Jarah, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) ứng dụng giống mới vào sản xuất

Ông Huỳnh Long Quốc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Krông Nô cho biết, công tác dân vận cho đồng bào DTTS rất quan trọng, tùy vào nội dung tuyên truyền mà đối tượng hướng đến cũng khác nhau. Trong đó, tập trung lựa chọn người làm dân vận tốt, những người có uy tín, người có tiếng nói trong địa bàn khu dân cư để lồng ghép vào các sự kiện nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền. Qua đó, giúp người dân hiểu được chính sách, pháp luật, tạo lòng tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước.

xen-2(3).png
nguoi-dan-bon-bu-ndor-xa-dak-wer-hien-dat-lam-duong-be-tong-nong-thon.jpg
Người dân bon Bu Nđor, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) hiến đất, làm đường bê tông nông thôn

Để góp phần phát triển khu vực đồng bào DTTS, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tại tỉnh Đắk Nông đã quan tâm triển khai nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là luôn làm tốt công tác dân vận, nhờ đó đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Thông qua công tác dân vận, việc hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, chú trọng giải quyết đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo... cho hộ đồng bào DTTS đã được thực hiện tốt. Đến cuối năm 2022, Đắk Nông có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97% hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS chung là 9.589 hộ, chiếm tỷ lệ 20,11%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 3.892 hộ, chiếm tỷ lệ 24,56%.

duoc-ho-tro-nguon-von-vay-uu-dai-nhieu-ho-dong-bao-dtts-xa-dak-ha-dak-glong-chan-nuoi-de-sinh-san-cho-thu-nhap-on-dinh-le-tuan-.jpg
Được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đồng bào DTTS xã Đắk Ha huyện Đắk Glong (Đắk Nông) chăn nuôi dê sinh sản, cho thu nhập ổn định

Bên cạnh quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào, thời gian qua công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS tại Đắk Nông còn tập trung củng cố, nâng cấp các chợ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non; quan tâm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; triển khai xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa tại các thôn, buôn, bon đồng bào DTTS của tỉnh ngày càng đồng bộ, khang trang.

cong-tac-cham-soc-suc-khoe-dong-bao-dtts-tren-dia-ban-tinh-tung-buoc-duoc-nang-cao..jpg
Công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao

Phát huy vai trò, trách nhiệm cùng địa phương nơi đứng chân, các đơn vị lực lượng quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; xã hội hóa xây dựng nhà tình nghĩa; mỗi chi bộ hoặc đảng bộ giúp một hộ dân giảm nghèo bền vững; 5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo... Tính riêng trong năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ 9 xã xây dựng nông thôn mới; xây dựng 17 nhà tình nghĩa; giúp 144 em học sinh nghèo vượt khó tiếp tục đến trường, hỗ trợ 22 hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống...

3-4-.png

Công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS đóng vai trò quan trọng. Phong trào dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả, lan tỏa trong xã hội và huy động được các tầng lớp xã hội tham gia. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Đắk Nông giàu đẹp, phát triển.

nhieu-khu-dan-cu-cac-o-thon-buon-bon-dong-bao-dtts-cu-jut-ngay-cang-phat-trien-khang-trang.jpg
Nhiều khu dân cư các ở thôn, buôn, bon đồng bào DTTS Cư Jút ngày càng phát triển khang trang

(Kỳ 2: Dân vận để an dân)

Nội dung: Y Krăk (bài viết có sử dụng một số ảnh tư liệu)

Trình bày: NH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân vận vùng dân tộc thiểu số - Khôn, khéo, sát thực tế (Kỳ 1: Gần dân, sát dân)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO