Dăn gĕh nau mĭn kan mât mray mpô mpa tâm dak

Mai Anh| 12/10/2022 20:48

Abaơ, tâm lam n'gor, ăp ntil mpô mpa, tui ka rlau nar rlau iê, bư roh ăp ntil mpô mpa rêh tâm dak ta ăp n'qual.

ADQuảng cáo

Bu nuyh bon lan xă Dak R'tih (Tuy Ðức) mbơk kon ta ta nglau dak tâm xă

Nau roh aơ lah yor n'hor dak têh, n'hor dak jê, nglau dak, ntu ka bâ dak si bu krih mât tơm tăm, dak si hĭp... Bơh đah nĕ, dak ngăch suăt, bâ lĕ ăp ntil tui ka khĭt. Bu nuyh bon lan joi nhŭp đah điện, đah rnhuăl ta ăp dak têh gĕh: Sêrêpôk, Dak Kroong, dak Ðồng Nai; ăp nglau dak nkra điện Buôn Kuốp, Ðồng Nai 4 mô rĭ ăp nglau n'gân dak têh jê, ăp nglau dak, ntu dak, ntu trâp. Nau kan aơ bư roh âk mpô mpa rêh tâm dak.

ADQuảng cáo

Dak Kroong mô hôm uĕh nĕ ăp ntil mpô mpa rêh tâm dak mô hôm âk

Gơi mât, n'hao nâp phêt nau kan mât mray mpô mpa tâm dak, mât hệ sinh thái, ăp năm n'gâng kan ntĭm Bư mir jan ba way mbơk ka ta ăp nglau dak; n'hao nau kan mbơh, ntĭm ăp ntil nau n'hêl, pháp luật mât mray mpô mpa rêh tâm dak tât ma Bu nuyh bon lan.

Mai Anh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dăn gĕh nau mĭn kan mât mray mpô mpa tâm dak
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO