Đắk Song thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

12/08/2022 13:41

Sáng 12/8, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song để kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2022 đến nay; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau đại hội đảng các cấp đến nay.

Các đồng chí Võ Đình Tín, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, Bộ đội biên phòng tỉnh dự làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị huyện Đắk Song tập trung thực hiện hiệu quả các kết luận của tỉnh trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân. Đắk Song thực hiện tốt việc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" và phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đạt được những kết quả quan trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân có bước chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Đồng chí Võ Đình Tín, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao đổi hướng giải quyết những khó khăn của địa phương

Tuy nhiên, Đắk Song chưa hoàn thành việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 839, ngày 8/7/2020 của Tỉnh ủy Đắk Nông về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắk Song. Một số tổ chức đảng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 còn chậm, không đúng thời gian đề ra. Một số mô hình hướng về cơ sở đã được nhân rộng, nhưng kết quả đạt được chưa cao. 

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở từ sau đại hội đảng các cấp đến tháng 7/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tết cả các mặt. Đặc biệt, địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Ngô Đức Trọng báo cáo và đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết các kiến nghị của địa phương

Huyện Đắk Song kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ cấu lại vốn đối ứng cho phù hợp với mức đóng góp của Nhân dân để đảm bảo nguồn vốn đầu tư; điều chỉnh quy định tỷ lệ đóng góp xây dựng nông thôn mới tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới theo mức quy định của xã đặc biệt khó khăn; sớm ban hành bộ thủ tục hành chính về san ủi đất, san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh; bổ sung thêm biên chế cho ngành giáo dục…

Kết luận buổi làm việc, cùng với ghi nhận kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức để xác định rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục. Trong đó, huyện phải xây dựng lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân; hàng năm đánh giá sát đúng kết quả thực hiện. Đồng thời, huyện giao cho UBKT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm tiến độ, hiệu quả đặt ra.

Huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, có kết quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Trọng tâm tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề xuất với huyện Đắk Song các giải pháp xử lý các vấn đề của địa phương

Đồng chí Lưu Văn Trung  cũng lưu ý: Đắk Song đã, đang, sẽ có các tập đoàn lớn đến khảo sát, xin chủ trương đầu tư khai thác các tiềm năng. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết nhiều việc làm cho lao động tại chỗ,... Do đó, địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Đi đôi với đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đẩy nhanh tiêm vắc xin, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, bảo đảm an toàn, khoa học.

Địa phương khẩn trương hoàn thành việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đến kết quả cuối cùng Kết luận số 839 và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy liên quan đến công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng.

Bí thư Huyện ủy Đắk Song K' Thanh báo cáo, giải trình thêm các vấn đề Đoàn công tác quan tâm

Đắk Song làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở; trong đó chú trọng địa bàn cấp xã, thôn, bon. Huyện chú trọng triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền định kỳ đối thoại, tiếp xúc với cử tri, đảng viên, nhân dân để giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Huyện có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; chú trọng xây dựng chi bộ thôn, bon, bản vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, công chức ở cơ sở…

Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị của địa phương giao UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Địa phương phối hợp với các sở, ngành có liên quan chủ động triển khai; trong qúa trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Tỉnh ủy xử lý.

Tin, ảnh: Phan Tân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Song thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO