Đắk Song bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

18/03/2021 15:47

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ huyện Ðắk Song đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Huyện đang tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở tầm cao hơn.

Sau đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Đắk Song xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; giữ vững ổn định chính trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.

Một góc trung tâm huyện Đắk Song ngày nay.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân, kinh tế, xã hội của huyện đã có bước phát triển khá toàn diện. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng được đầu tư kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

Tỷ lệ hộ nghèo từ 15% vào năm 2015, nay giảm còn 6,11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua 12,3%. Tổng sản phẩm xã hội trên 9.800 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển nhanh, với tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên 5.470 tỷ đồng đạt 108,1% so với nghị quyết. Huyện chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, để tăng thu nhập cho người dân.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm và lâu năm trên 54.000 ha đạt trên 102% so với nghị quyết. Huyện có 23 mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất hồ tiêu bền vững; cây ăn quả theo hướng VietGAP. Sản lượng cà phê nhân xô đạt gần 56.000 tấn/năm, bằng 86,4% so với nghị quyết. Sản lượng hạt tiêu trên 30.000 tấn/năm, đạt gần 193% so với nghị quyết.

Ngành chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng hàng hóa. Các trang trại chăn nuôi heo được liên kết với Công ty CP Việt Nam để bao tiêu sản phẩm với quy mô từ 500 đến 1.200 con, tăng 12 trang trại so với năm 2015.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống Nhân dân.

Nhiều nông dân huyện Đắk Song tập trung phát triển hồ tiêu hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã huy động trên 567 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn; công trình phúc lợi. Nhờ thế đến nay bộ mặt nông thôn khang trang, sạch, đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trung bình mỗi xã đạt 17,25 tiêu chí.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, huyện đều tổ chức các giải liên hoan văn nghệ quần chúng; bóng đá, bóng chuyền; cầu lông… thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát huy hiệu quả. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 90%, đạt trên 112% so với nghị quyết. Tỷ lệ thôn, bon, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 90%; 4 xã đạt danh hiệu văn hóa.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, huyện triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định chuyên đề về giáo dục và đào tạo, các chính sách hỗ trợ giáo dục. Toàn huyện có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 220% so với nghị quyết.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đẩy mạnh, hệ thống trang thiết bị khám chữa bệnh được đầu tư đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho Nhân dân. Huyện đã có 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

Công tác phòng chống các loại dịch bệnh được triển khai thường xuyên và thực hiện hiệu quả. Các chế độ, chính sách cho người nghèo và người có công được giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 546 người; giải quyết việc làm cho 8.700 lao động; xây dựng và sửa chữa 289 căn nhà.

Xã Thuận Hạnh những năm qua bắt đầu phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ.

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, lĩnh vực quốc phòng - an ninh được cấp ủy Đảng chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn huyện. 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Huyện đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 580 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.648 đồng chí; 100% thôn, bon, bản, tổ dân phố đều có chi bộ.

Những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, huyện đặt ra mục tiêu tổng quát như sau: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả vì Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân…

Với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đắk Song phấn khởi tự hào bước vào nhiệm kỳ mới với sức mạnh đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Song bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm phát triển nhanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO