Chính trị

Đắk Nông xem xét, thông qua báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Hoàng Hoài 27/02/2024 11:53

Ngày 27/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị để xem xét, thông qua báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35).

ADQuảng cáo

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

dsc09380.jpg
Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, các cấp ủy đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản khác có liên quan. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chất lượng văn kiện, việc thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được quan tâm thực hiện.

Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan. Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử theo đúng đề án nhân sự, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu.

dsc09370.jpg
Hội nghị xem xét, thông qua báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của một số cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là phương pháp điều hành, tổ chức đại hội thực hiện chưa tốt. Báo cáo chính trị ở một số nơi còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị. Một số nơi chưa đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt...

Qua thực tiễn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35, tỉnh Đắk Nông rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức đại hội đảng nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

dsc09374.jpg
Các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến về báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35

Cấp ủy các cấp triệu tập đại hội quan tâm chỉ đạo toàn diện các nội dung của đại hội từ việc xây dựng kế hoạch, các văn kiện trình đại hội, đến công tác phục vụ, tổ chức đại hội. Bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong công tác nhân sự đại hội theo phương châm “làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Tỉnh Đắk Nông kiến nghị, trước các kỳ đại hội đảng các cấp cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội. Trong đó, chú trọng tổng kết, đánh giá những cách làm hay, mô hình mới, tình huống phát sinh trước, trong và sau đại hội đảng các cấp trong cả nước nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm. Trung ương quy định cụ thể về tỷ lệ % khi thực hiện lấy phiếu đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) để đưa vào danh sách bầu cử theo tinh thần của Quy chế bầu cử trong Đảng. Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh nội dung việc giải quyết chính sách, chế độ cho người thôi tái cử tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương để phù hợp với thực tiễn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông xem xét, thông qua báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO