Quốc phòng - An ninh

Đắk Nông xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương

Đại tá Vũ Xuân Đại, Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh Đắk Nông 02/03/2024 12:05

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Nông đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tích cực nghiên cứu, đổi mới toàn diện các biện pháp công tác, phối hợp với các ngành, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) khu vực biên giới (KVBG) tỉnh.

ADQuảng cáo

Tham mưu xây dựng KVBG vững mạnh

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở KVBG, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt đầy đủ, toàn diện các văn bản liên quan đến xây dựng và bảo vệ biên giới. Trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020…

trao-huan-chuong-3(2).jpg
BĐBP tỉnh Đắk Nông đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ. Trong đó, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 5/6/2006 về “Phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh KVBG giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020”; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 9/3/2021 về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại KVBG tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 7/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

ky-3-hinh-5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Lao, phối hợp với Nhân dân xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil tuần tra, kiểm soát biên giới

BĐBP tỉnh phối hợp tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016 về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong KVBG tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy định KVBG đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 15/3/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”… Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt nghiêm túc và cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, góp phần không nhỏ trong xây dựng KVBG vững mạnh.

Đi đôi với đó, BĐBP tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về biên giới, lãnh thổ, kết quả công tác phân giới cắm mốc và hoạt động của BĐBP. Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất, đồng thuận, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc.

5 năm qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền tập trung được 4.867 buổi/207.744 lượt người tham gia; trên loa di động được 4.564 lần; đăng tải trên 500 tin, bài; phát trên 10.000 tờ rơi; lắp đặt 21 cụm pano, áp phích… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong Nhân dân và cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chung sức vì sự phát triển, ổn định KVBG

Từ thực tiễn yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các xã biên giới, nhất là ở các chi bộ cơ sở, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 10-QĐ/TU ngày 27/10/2021 quy định quyền hạn, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới.

ADQuảng cáo

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 4 cán bộ chỉ huy các đồn biên phòng tham gia cấp uỷ 4 huyện biên giới; 7 cán bộ tăng cường cho 7 xã biên giới, 7 cán bộ tham gia HĐND các cấp. Các đồn biên phòng phối hợp địa phương phân công giới thiệu 57 đảng viên sinh hoạt tại 55 chi bộ thôn, bon, buôn, bản; 146 đảng viên phụ trách 367 hộ gia đình ở KVBG.

Các đảng viên đồn biên phòng đã phát huy tốt vai trò, tham mưu, giúp cấp uỷ, chi bộ thôn, buôn duy trì nền nếp, chế độ, chất lượng các buổi sinh hoạt của chi bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ cơ sở; phát huy vai trò lãnh đao thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng ở chi bộ.

ky-4_hinh-4.jpg
Đảng viên Đồn biên phòng Đắk Tiên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn 5, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song

Bên cạnh đó, 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp 75 thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đảng viên sau khi xuất ngũ trở về địa phương đã phát huy tốt vai trò. Nhiều đảng viên phát triển trở thành cán bộ giữ các vị trí công tác quan trọng của địa phương.

BĐBP tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở KVBG theo Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng. Đơn vị phối hợp với các sở, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình phòng thủ trong KVBG , các địa bàn trọng điểm; đầu tư xây dựng khu kinh tế - quốc phòng tại khu vực Cửa khẩu Đắk Puer. BĐBP tích cực tham mưu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, bố trí dân cư trên tuyến biên giới, hình thành các cụm dân cư thôn, buôn, bon biên giới liên hoàn, ổn định, bền vững ở KVBG.

ky-2_hinh-5.jpg
BĐBP tỉnh hỗ trợ bò giống, tạo sinh kế cho người nghèo nơi biên giới

BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các huyện, xã biên giới triển khai các chương trình, dự án phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng – an ninh, xóa đói, giảm nghèo cho Nhân dân ở KVBG. Thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH các xã biên giới đất liền, kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại, từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong BĐBP tích cực tham mưu và tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển KT-XH, giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Đơn vị phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị triển khai các chương trình góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã tặng 2 công trình vui chơi cho thiếu nhi; 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ; 67 căn nhà đại đoàn kết; 11 nhà tình nghĩa; 57 nhà tình thương; 12 nhà mái ấm công đoàn; 1 cầu dân sinh; 1 công trình giếng khoan và nhà vệ sinh; 45 cột đèn năng lượng mặt trời; 11.000 lá cờ Tổ quốc; hơn 252 bò giống, 354 heo lai giống; 4.586 suất quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; cấp 29.370 kg gạo dịp Tết Nguyên đán;

ky-2_hinh-2.jpg
Thực hiện mô hình con nuôi đồn biên phòng, nhiều em nhỏ khu vực biên giới tỉnh được BĐBP Đắk Nông tiếp sức đến trường

BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì và thực hiện các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, khám, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn biên giới có hiệu quả cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo KVBG tỉnh giảm khoảng 2%/năm; có 5/7 xã biên giới đã về đích nông thôn mới, 7/7 xã biên giới đạt tiêu chí nông thôn mới về nhóm hạ tầng KT-XH và quốc phòng - an ninh.

Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao học bổng cho 222 em học sinh trên địa bàn biên giới, trị giá 4,116 tỷ đồng…. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 3 em có hoàn cảnh khó khăn, mô côi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO