Quốc phòng - An ninh

Đắk Nông xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ thực sự vững mạnh

Khánh An 28/03/2024 05:00

Cùng với bộ đội chính quy, trong thời gian qua, lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) của tỉnh Đắk Nông đã được quan tâm xây dựng, củng cố, bảo đảm độ tin cậy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

ADQuảng cáo

Xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp

Thực hiện Luật DQTV năm 2019 và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tình hình thực tế tại địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về tổ chức lực lượng và một số chế độ, chính sách đối với DQTV. Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025. Tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn, biên chế đủ chức danh chỉ huy của ban CHQS cấp xã và các cơ quan, tổ chức.

img_8519.jpg
Cán bộ Ban CHQS TP. Gia Nghĩa hướng dẫn chiến sĩ dân quân tự vệ sử dụng súng tiểu liên AR15 Ảnh: Nguyễn Nam

Với phương châm tổ chức xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị, hàng năm, tất cả các huyện, thành phố đều tổ chức tốt việc rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi DQTV. Các địa phương xác định tỷ lệ phát triển lực lượng, bảo đảm phù hợp với tình hình an ninh chính trị và khả năng kinh tế, với tỷ lệ luân phiên lực lượng dân quân hàng năm bảo đảm theo yêu cầu. Việc tuyển chọn người vào lực lượng dân quân được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp tiến hành chặt chẽ, đúng luật định, theo phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”. Trong đó, những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện được quan tâm tuyển chọn vào lực lượng dân quân.

img_8587.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông thực hành bắn kiểm tra bài 1b (Ảnh: Nguyễn Nam)

Đối với lực lượng tự vệ, Bộ CHQS tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch đi khảo sát các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh để kịp thời kiện toàn, bổ sung, thay thế.

Đến nay, lực lượng DQTV của tỉnh xây dựng đủ 176 cơ sở. 100% chi bộ quân sự có cấp ủy; đảng viên đạt 26,3%; đoàn viên đạt 56,7%, dân tộc thiểu số đạt 27,8%; nữ trong DQTV đạt 11,1%...

Trên cơ sở tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, lực lượng DQTV được biên chế đầy đủ các thành phần gồm cơ động, tại chỗ, binh chủng chiến đấu, binh chủng bảo đảm. Ngoài bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, lực lượng DQTV được tỉnh đầu tư xây dựng 70/71 nhà làm việc ban CHQS cấp xã.

img_8593.jpg
Lực lượng tự vệ khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông kiểm tra động tác quỳ bắn đạn thật súng AR-15 bài 1 (Ảnh: Nguyễn Nam)
ADQuảng cáo

Theo Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, mặc dù điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo cho lực lượng DQTV. Các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn trang phục của DQTV được địa phương bảo đảm đầy đủ. “Có thể khẳng định, thời gian qua, lực lượng DQTV của tỉnh Đắk Nông thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị tốt, tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao”, Đại tá Đinh Hồng Tiếng nhấn mạnh.

Phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

Từ kết quả xây dựng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV không ngừng được nâng cao, luôn chủ động phối hợp với các lực lượng phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hoạt động phá hoại, gây rối, kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch.

141920img_3530(1).jpg
Dân quân xã Đắk Ru cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) tham gia cùng người dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Hàng năm, 8/8 huyện, thành phố, 71/71 xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng DQTV tham gia trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng khác tham gia tuần tra kiểm tra địa bàn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Lực lượng DQTV còn tích cực làm nòng cốt cùng toàn dân tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh.

Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng DQTV tham gia trực sẵn sàng chiến đấu hơn 4.000 quân số; bảo vệ biên giới gần 200 lượt, với trên 700 quân số; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 80 lượt, với gần 2.000 quân số; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, sự cố môi trường tìm kiếm cứu nạn 42 lượt, với gần 700 quân số; vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở 80 lượt, với gần 2.000 quân số…

Bên cạnh đó, lực lượng DQTV đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần cùng các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao.

054156img_8330(1).jpg
Dân quân xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil tham gia giúp người dân thu hoạch cà phê

Cũng theo Đại tá Đinh Hồng Tiếng, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông tiếp tục tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với lực lượng DQTV, gắn với việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó, lấy kết quả lãnh đạo xây dựng lực lượng DQTV để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức đảng. Đơn vị tham mưu, phối hợp tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đề cao vai trò nòng cốt của đảng viên trong lực lượng DQTV; thường xuyên củng cố, kiện toàn ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ ban CHQS cấp xã gắn với bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo, phấn đấu đến năm 2025 có 75% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ của DQTV gắn với địa bàn hoạt động. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa DQTV với các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới và phòng thủ dân sự; tham mưu xây dựng các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền, duy trì hoạt động của các chốt dân quân thường trực chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; nâng cao vai trò của DQTV trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ thực sự vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO