Chính trị

Đắk Nông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Hoài 17/04/2024 21:46

Ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Hướng dẫn số 70 -HD/BTGTU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ADQuảng cáo

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được triển khai với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Việc sinh hoạt góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

screenshot-31--565a89244b252f3c58f4bf5368d10ec3.png

Không chỉ khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, đợt sinh hoạt còn khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung sinh hoạt tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm gồm: Tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; Nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới các cấp ủy, tổ chức chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, Đảng bộ tỉnh. Đợt sinh hoạt bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết một cách chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO