Đắk Nông tiếp tục phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Cẩm Trang| 03/03/2020 08:47
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Từ một vùng đất hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tạo dựng nên những giá trị truyền thống tốt đẹp trong quá trình cách mạng.

Từ truyền thống cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất; truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc “lá lành đùm lá rách”, trọng đạo nghĩa... đến truyền thống yêu cộng đồng, yêu buôn làng tha thiết, đấu tranh quật cường giữ nương rẫy, giữ bon, làng của những thủ lĩnh các dân tộc như N’Trang Gưh, N’Trang Lơng... Những truyền thống quý báu đó được phát huy và nâng lên tầm cao mới khi có ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường.

Trải qua chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, các cấp bộ đảng vừa xây dựng, củng cố tổ chức, vừa lãnh đạo quân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết tham gia cuộc chiến đấu chung trên chiến trường cả nước và trực tiếp hoạt động ngay tại địa bàn Nam Tây Nguyên. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ (tháng 7/1954), cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới, trong đó có một phần đóng góp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh Đắk Nông.

Từ năm 1954 - 1975, tỉnh Quảng Đức trở thành nơi bị kìm kẹp gắt gao của kẻ thù ngay những ngày đầu kháng chiến. Sau những năm tháng bị tổn thất bởi những cuộc khủng bố trả thù đẫm máu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, số đảng viên được Đảng phân công ở lại đã móc nối, gây dựng lại cơ sở và phong trào, xây dựng và củng cố tổ chức, tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo cách mạng, tuyên truyền vận động, dẫn dắt đồng bào các dân tộc đứng lên đấu tranh giành độc lập, dân tộc. Chiến thắng của quân và dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giữ vai trò đẩy mạnh khí thế tiến công và nổi dậy của toàn chiến trường, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng đã thể hiện sự đoàn kết, đùm bọc, gắn bó keo sơn giữa lực lượng quân chủ lực và đồng bào các dân tộc trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã lớn mạnh và trưởng thành cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông rút ra một số bài học kinh nghiệm như bài học về vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng vào tình hình thực tế của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn để đề ra chủ trương phù hợp và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng; bài học về chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của địa phương; bài học về giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nắm vững và vận dụng đúng đắn chính sách dân tộc của Đảng, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông; bài học về xây dựng Đảng bộ luôn vì lợi ích của Nhân dân, giữ vững mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, phát huy dân chủ, tổ chức vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ một vùng đất hẻo lánh, dân cư thưa thớt, trải qua nhiều thăng trầm, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tạo dựng nên những giá trị truyền thống tốt đẹp, với những bản sắc riêng. Nhờ đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đã vượt qua những cam go của các giai đoạn lịch sử, góp phần đưa đến thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giành được là hết sức lớn lao và rất đáng tự hào, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ tiếp tục động viên Nhân dân đoàn kết, không ngừng sáng tạo, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trải qua mười một kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ đã tập trung trí tuệ, tìm các quyết sách lãnh đạo, tận dụng tiềm năng - lợi thế của tỉnh, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp, từng bước đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn để xây dựng phát triển, giành được nhiều thành tựu khá toàn diện. Để xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thì cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh ngày càng được triển khai có chất lượng và hiệu quả.

Với một địa phương có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đảng bộ tỉnh xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc phải luôn được xem là nhiệm vụ và trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, diện mạo nông thôn miền núi của tỉnh ngày càng khởi sắc. Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn sát cánh cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông tiếp tục phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO