Đắk Nông thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bình Minh| 28/06/2022 09:22

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 35 về thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh Đắk Nông

Theo mục tiêu đặt ra trong năm 2022, Đắk Nông phấn đấu có 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tích hợp, đồng bộ với Cổng dịch vụ công của tỉnh bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% các dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50% tại cấp tỉnh, 40% cấp huyện, 30% cấp xã.  Toàn tỉnh có tối thiểu 50% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Đắk Nông sẽ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2022 đạt tối thiểu 50% tại cấp tỉnh, tối thiểu 40% tại cấp huyện, tối thiểu 30% tại cấp xã và đưa vào khai thác kết quả số hóa phục vụ cải cách thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 1/7/2022.

Về nhiệm vụ, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua tin nhắn sms, zalo, thư điện tử (email)... để thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, chính xác; khai thác hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh trên zalo để cung cấp tiện ích tra cứu thủ tục hành chính và tình trạng hồ sơ, khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Toàn tỉnh rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ thủ tục hành chính gắn với số hóa theo quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chậm nhất là ngày 1/7/2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của các sở, ban, ngành, từ ngày 1/8/2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tỉnh sẽ nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO