Kinh tế

Đắk Nông thu hút nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể

Phan Thanh Nga 04/06/2024 05:40

Hội Nông dân (HND) Đắk Nông đẩy mạnh thu hút nông dân thực hiện Đề án HND Việt Nam, tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp đến năm 2030.

ADQuảng cáo

Sớm triển khai đề án

Ngày 20/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182 phê duyệt Đề án HND Việt Nam tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp đến năm 2030. Chỉ 2 tháng sau, UBND Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 272 triển khai thực hiện đề án. Điều đó cho thấy địa phương rất quan tâm thu hút nông dân tham gia phát triển KTTT.

img_0161(1).jpg
HTX Hoàng Nguyên, huyện Đắk Song đã định hướng và tập hợp nông dân trồng hồ tiêu hữu cơ nâng cao hiệu quả kinh tế

Trong đó, Đắk Nông đặt mục tiêu đến năm 2025, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã (HTX), 71 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 10 HTX nông nghiệp do các cấp HND vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập. Đến năm 2030, Đắk Nông tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 40 HTX, 355 THT trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 30 HTX nông nghiệp do các cấp HND vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND Đắk Nông nhấn mạnh: “Tỉnh xác định thành lập HTX xã nông nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu chung, thực tế của nông dân. Các HTX, THT nông nghiệp được thành lập phải hoạt động đúng mục đích, mang tính cộng đồng cao. Tỉnh phát triển HTX, THT song song cả về số lượng và chất lượng, tạo nền tảng phát triển lâu dài, bền vững. Sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng tính cạnh tranh. Doanh thu, thu nhập của HTX, THT ngày càng tăng thì mới tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập và đời sống cho thành viên”.

Chính sách “hấp dẫn”

Cũng theo ông Lê Trọng Yên: “Thực hiện đề án, Đắk Nông sẽ ưu tiên xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị, tăng cường liên kết hợp tác giữa KTTT với những thành phần kinh tế khác. Tỉnh hỗ trợ phát triển các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút nông dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết”.

img_0048(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Anh (ở giữa), Chủ tịch HND huyện Đắk Song nắm bắt tình hình sản xuất tại HTX Bechamp Đắk Nông, xã Trường Xuân

Thời gian qua, HND Đắk Nông luôn chú trọng tuyên truyền nông dân tham gia vào KTTT. Chỉ tính riêng năm 2023, HND phối hợp thành lập 19 HTX nông nghiệp, với 295 hội viên, nông dân tham gia, đạt 475% chỉ tiêu Trung ương HND Việt Nam giao; 70 THT, với 148 hội viên, nông dân. Hội thành lập 40 chi, tổ hội nghề nghiệp với 852 hội viên, nông dân tham gia.

Đắk Nông hiện có 230 HTX nông nghiệp và hơn 200 THT trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Hồ Gấm, TUV, Chủ tịch HND Đắk Nông cho biết: “KTTT được tổ chức, hoạt động tốt là “môi trường” đem lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho nông dân. Đề án thực sự là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai mạnh mẽ tinh thần tập hợp nông dân tích cực tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp”.

Đắk Nông có khoảng 140.000 hộ sinh sống ở nông thôn. Năm 2023, các cấp HND của tỉnh kết nạp được 2.554 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên nông dân lên 61.799 người, sinh hoạt tại 71 cơ sở hội, 713 chi hội và 882 tổ hội.

Đắk Nông đang phấn đấu đến năm 2025 thu hút thêm 5% số hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT. Đến năm 2030 tỉnh thu hút thêm 10% số hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 45% số HTX nông nghiệp do HND hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 30% số HTX nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

11(1).jpg
HND Đắk Nông phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KTTT đến với nông dân

Trong năm 2024, HND Đắk Nông đã thông tin, phổ biến, tuyên truyền đề án của HND Việt Nam, kế hoạch của tỉnh đến các cấp hội, nông dân... đến các huyện, TP. Gia Nghĩa.

Đắk Nông có nhiều lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp. Đắk Nông phát triển KTTT năng động, hiệu quả sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông thu hút nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO