Chính trị

Đắk Nông phấn đấu chỉ số PCI năm 2023 tăng ít nhất 1 bậc so với năm 2022

Đ.Diệu-V.Dũng 20/03/2023 22:23

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2023.

ADQuảng cáo

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch. Mặt khác, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

pci-1.jpg

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

ADQuảng cáo

Đắk Nông đưa ra mục tiêu cải thiện và nâng vị trí xếp hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI; phấn đấu chỉ số PCI năm 2023 tăng ít nhất 1 bậc so với năm 2022. Đắk Nông phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trở lại; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh so với năm 2022.

pci-2.jpg

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung bám sát nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 của Chính phủ; các chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân.

pci-3.jpg
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông phấn đấu chỉ số PCI năm 2023 tăng ít nhất 1 bậc so với năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO