Đắk Nông nhanh chóng triển khai Nghị quyết 20

Thanh Nga| 14/12/2022 20:52

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 (Nghị quyết 20) về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới. Tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng triển khai Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

HTX Nông nghiệp Buôn Choáh (Krông Nô) tập hợp 311 thành viên trồng trên 440 ha lúa VietGAP

Xác định 5 nhiệm vụ chính

Nghị quyết 20 xác định, KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố, phát triển cùng kinh tế Nhà nước, trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Nghị quyết 20 cũng xác định quan điểm phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển KTTT phải tôn trọng bản chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động của KTTT, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng, miền và cả nước. KTTT với nhiều hình thức, đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX…), trong đó HTX là nòng cốt. 

HTX Nông nghiệp Krông Nô trồng ca cao nguyên liệu chế biến chocolate đạt OCOP hạng 3 sao

Nghị quyết 20 tập trung 5 nhiệm vụ và giải pháp chính: Một là, nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với KTTT.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh HTX  Việt Nam đối với phát triển KTTT.

Đắk Nông phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 300 tổ hợp tác, 360 HTX, 5 liên hiệp HTX, với khoảng 21.200 thành viên.

Trên địa bàn tỉnh có 60% tổ chức KTTT đạt loại tốt, khá. Toàn tỉnh có trên 70 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các chuỗi giá trị nông sản gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hồ tiêu hữu cơ của HTX Hoàng Nguyên (Đắk Song) phục vụ xuất khẩu

Đắk Nông phát triển KTTT bền vững

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của Nghị quyết 20, tỉnh Đắk Nông nhanh chóng triển khai thực hiện với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tỉnh xây dựng Dự thảo Chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Cà phê bột của HTX TIN TRUE COFFEE (Krông Nô) đạt sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ông Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở KHĐT cho biết, trong Dự thảo Chương trình, đơn vị đã đề nghị các sở, ngành, địa phương góp ý, bổ sung nội dung phù hợp trước khi tham mưu cho UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành.

Kết quả, Sở KHĐT nhận được 21 ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Chương trình. Các ý kiến đã góp phần thống nhất công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 20. Đến nay, Dự thảo Chương trình đã cơ bản hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: "UBND tỉnh xác định KTTT là trung tâm để phát triển. Do đó, UBND tỉnh sẽ thúc đẩy phát triển KTTT trên cơ sở xây dựng chuỗi ngành hàng chủ lực của tỉnh"

Trong Dự thảo, tỉnh xác định mục tiêu tổng quát phát triển KTTT một cách năng động, hiệu quả, bền vững. KTTT trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế Đắk Nông, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của KTTT.

KTTT thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình.

Ông Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông: "Liên minh HTX tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào các mô hình HTX kiểu mới"

Phát triển KTTT gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đắk Nông sẽ có chính sách ưu tiên cho các tổ chức KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh ưu tiên phát triển các tổ chức KTTT gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức...

TS. Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT II: "KTTT giai đoạn này được Trung ương đặt lên vị trí quan trọng, được Trung ương Đảng nhanh chóng ban hành các nghị quyết phát triển, trong đó có Nghị quyết 20"

Dự kiến đến năm 2045, tỉnh Đắk Nông thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức KTTT; trên 90% tổ chức KTTT hoạt động có hiệu quả, trong đó ít nhất 75% tham gia chuỗi liên kết. Các HTX đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông nhanh chóng triển khai Nghị quyết 20
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO