Học và làm theo Bác Hồ

Đắk Nông nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024

Hoàng Hoài 19/01/2024 11:30

Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”.

ADQuảng cáo

Ngày 19/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 92 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với hơn 5.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

dsc07221.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao năng lực và phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, Chuyên đề năm 2024 nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nền hành chính Nhà nước; vận dụng trong đẩy mạnh CCHC, CĐS trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai Chuyên đề năm 2024 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qúa trình nghiên cứu, học tập chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong CCHC, CĐS.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 4/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 1/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

dsc07240(1).jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cùng các đại biểu dự tại điểm cầu chính Văn phòng Tỉnh ủy.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao năng lực và phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, xác định rõ CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng là mục tiêu phục vụ, là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp; chuyển đổi tư duy, hành động từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”.

“Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC, CĐS cần được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu.

Toàn tỉnh cần nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là xây dựng mô hình và gương điển hình mới trong thực hiện CCHC, CĐS ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2222222222111(1).jpg
Hội nghị là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Hội nghị đã được nghe PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tại TP. Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh CCHC gắn với CĐS, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”.

PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng chỉ rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra nền chính trị cách mạng Việt Nam, đồng thời là người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính hiện đại nước ta.

Người mong muốn xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

dsc07234.jpg
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tại TP. Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề năm 2024

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương xây dựng nền hành chính dân chủ, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đề cao vai trò nền hành pháp, xác định CCHC là trọng tâm.

Đối với Đắk Nông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 20- NQ/TU, ngày 4/11/2022 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 1/11/2021 “về CĐS tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Để Chuyên đề năm 2024 đi vào thực tiễn cuộc sống, cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, CĐS. Các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung CCHC; bảo đảm nguồn lực thực hiện CCHC. Ngoài ra, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần cải thiện và nâng cao các chỉ số phát triển của địa phương; xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh; phát triển kinh tế số, xã hội số...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO