Dak Nong n'hanh nau kan n'hao uĕh tiêu chí mât đăp mpăn, uĕh lăng nau rêh

Quốc Sỹ| 01/12/2022 10:25

Công an n'gor Dak Nong mhe trŭnh Nau nchră pah kan Nau kan n'hao uĕh, ndơ gĕh pah kan tiêu chí mât đăp mpăn, uĕh lăng ta nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm năm 2021 - 2025.

ADQuảng cáo

Nau nchră kan đă phung công an ăp ntŭk ngăch mbơh nau kan ân cấp ủy, n'gâng kan bri dak ăp n'qual r'gâl mhe nau kan, ndơ kan mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan mât đăp mpăn uĕh lăng nau rêh, sâm kơl ndâk njêng bon lan mhe.

Công an Dak Nong ndâk nau kan joi nhŭp phung gĕh nau ntih ntơm lơ 15/11/2022 tât lơ 5/2/2023

Phung công an ngăch iăt nau mbơh tă bơh bu nuyh bon lan gơi tâm lơh, râl ăp ntil nau mbruh, nau kuăl jă bư gĕh nau tih bơh phung m'hĭk; ngăch mbơh ma n'gâng kan bri dak ntĭm gai, lăp tâm nau kan, tâm nklaih ăp ntil nau tâm njrel, tâm pit, tâm kchŭt.

ADQuảng cáo

Phung công an n'hao uĕh tay ndơ kan, nau kan ndâk njêng Ndơ kan Lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn nau rêh tâm Bri dak tâm bon lan. Công an tâm bon lan n'hao uĕh ndơ kan, nau kan ndâk njêng, pơk huy ndơ kan, nau kan uĕh mât mray đăp mpăn uĕh lăng nau rêh; ndâk njêng ndơ kan mât đăp mpăn nau rêh tâm Bri dak tĕng nau kan "n'jrăng êng, mât êng, chiă êng, tâm nklaih êng nau tâm njrel" ta bon lan.

Nau kan aơ gơi tât năm 2025 gĕh 99% r'noh xă kơp di tiêu chí r'nă n'jrăng n'hanh mât đăp mpăn nau rêh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm năm 2021 - 2025; iê iănh gĕh 60% m'bŭch kan tâm n'qual kơp di tiêu chí hệ thống chính trị - mât đăp mpăn uĕh lăng nau rêh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dak Nong n'hanh nau kan n'hao uĕh tiêu chí mât đăp mpăn, uĕh lăng nau rêh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO