Nông nghiệp - Nông thôn

Đắk Nông làm gì để bảo đảm chuẩn nông thôn mới?

Hồng Thoan 30/09/2023 07:29

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng xây dựng nông thôn mới (NTM) Đắk Nông vẫn còn nhiều thách thức. Tỉnh cần sự quyết tâm lớn, huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng hạ tầng.

ADQuảng cáo

Còn nhiều thách thức

dsc_0271(1).jpg
Hạ tầng cơ sở NTM ở nhiều địa phương ngày càng đồng bộ

Đến tháng 9/2023, Đắk Nông có 36/60 xã đạt chuẩn NTM, đạt 60%, tăng 7 xã so với năm 2020. Bình quân toàn tỉnh, mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí, tăng 0,84 tiêu chí so với năm 2020. Đắk Nông có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM ở Đắk Nông đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức. Chất lượng đạt chuẩn NTM đối với nhiều tiêu chí chưa cao, thiếu chiều sâu, chưa thật sự bền vững.

Công tác duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM ở một số xã, huyện sau khi đạt chuẩn còn hạn chế. Tinh thần tham gia phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương có dấu hiệu chững lại. Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 với nhiều điểm mới và đòi hỏi khắt khe hơn, nâng cao chất lượng hơn so với giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn mới, chương trình NTM tăng 23 nội dung nhỏ so với giai đoạn 2016-2020; các bộ tiêu chí đều tăng số lượng chỉ tiêu và mức độ đạt chuẩn cao hơn. Riêng Bộ Tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 tăng thêm 8 chỉ tiêu (từ 39 chỉ tiêu tăng lên 57 chỉ tiêu).

Qua rà soát theo tiêu chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông chỉ đạt bình quân 15,03 tiêu chí NTM/xã. Trong đó, có 2 xã là Đắk Wer (Đắk R’lấp) và Đức Minh( Đắk Mil) đạt 19 tiêu chí, chiếm 5,71%; có 21 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, chiếm 60%; có 12 xã đạt từ 10-14 tiêu chỉ, chiếm 34,3%.

img_6144(1).jpg
Nhiều xã rớt tiêu chí giao thông giai đoạn 2021-2025

Không được phép dừng lại

Được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2018, nhưng xã Nâm N’Jang (Đắk Song) hiện đang gặp nhiều khó khăn để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Làm gì để không rớt tiêu chí, không rớt chuẩn đang là vấn đề lớn đối với xã hiện nay. Bởi theo rà soát lại theo tiêu chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, xã mới đạt 15/19 tiêu chí.

Với tinh thần quyết tâm cao, phát huy những kinh nghiệm ngay từ cơ sở, xã Nâm N’Jang đã và đang nỗ lực để nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang cho biết, đối với giao thông, xã rà soát theo tiêu chí mới và chưa đạt. Để đạt chuẩn, địa phương đang thực hiện phương châm lồng ghép nguồn vốn các dự án đầu tư giao thông và phát huy tinh thần đóng góp của người dân để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường.

Những tháng đầu năm 2023, mặc dù chưa có vốn cấp trên trực tiếp đầu tư, nhưng bà con trên địa bàn xã đã chủ động triển khai làm được trên 10 km đường cấp phối, gần 2 km đường bê tông. “Biết làm là sẽ khó khăn, nhưng nếu không làm càng khó khăn hơn. Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Nâm N’Jang tiếp tục nỗ lực để đạt những mục tiêu mới”, ông Thủy khẳng định.

Theo ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, đến nay, huyện huyện Đắk Song đã có 5/8 xã đạt chuẩn NTM. Cụ thể gồm các xã Nâm N’Jang, Nam Bình, Thuận Hạnh, Thuận Hà và Đắk Hoà. Để các xã không rớt chuẩn và nâng cao tiêu chí NTM đối với các xã còn lại, huyện đang tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách, mục tiêu, nội dung Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.

ADQuảng cáo
img_6179(1).jpg
Đắk Song chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp để thúc đẩy NTM

Huyện Đắk Song đẩy mạnh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ,công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đắk Song xây dựng, nhân rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo động lực mới cho kinh tế- xã hội các xã, nâng cao đời sống người dân.

Tại huyện Đắk R’lấp hiện có 10/10 xã đạt chuẩn NTM. Trước những yêu cầu cao hơn của giai đoạn 2021-2025, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Theo ông Nguyễn Quang Tứ, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp, địa phương quán triệt tinh thần NTM là chương trình chung chứ không phải của riêng Văn phòng điều phối NTM huyện, hay phòng NN-PTNT. Huyện giao tiêu chí, giao việc đến kết quả cuối cùng cho các phòng, các xã gắn với tinh thần nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn để đạt và giữ vững, nâng cao chất lượng NTM.

Cần nhiều giải pháp

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh đã ban hành nhiêu văn bản đôn đốc xây dựng NTM, trong đó nhấn mạnh nguy cơ rớt chuẩn NTM đối với các xã đã được công nhận. Tỉnh chỉ đạo, UBND các huyện, TP. Gia nghĩa tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc bị rớt nhằm đáp ứng yêu cầu theo Bộ Tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.

Trong trường hợp các xã chậm triển khai lơ là, thỏa mãn; triển khai không bảo đảm yêu cầu xây dựng NTM, có thể tỉnh sẽ thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định.

Một điểm mới trong Bộ Tiêu chí xã NTM Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, là các chỉ tiêu được giao cụ thể cho các sở, ngành chủ trì, hướng dẫn đánh giá. Do đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm không rớt chuẩn.

img_7455(1).jpg
Cần nhiều giải pháp để Đắk Nông đạt hiệu quả xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới

Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đắk Nông sẽ kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Tỉnh xác định rõ xây dựng NTM là Chương trình có tác động lớn, toàn diện đến xã hội nông thôn. Do đó, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc một cách quyết liệt, với phương châm dựa vào dân để lo cuộc sống cho dân. Tỉnh xây dựng phương thức mới, tư duy mới theo hương toàn diện, đồng bộ, quyết tâm cao hơn cho chương trình NTM.

Đắk Nông tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản pháp lý phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế tại địa phương để thực hiện hiệu quả xây dựng NTM. Hệ thống chính trị của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về xây dựng NTM.

nga-phat-ngon-sep-yen.jpg

Toàn tỉnh tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn về xây dựng NTM, trong đó chú trọng tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu. Các cấp, ngành rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch NTM để điều chỉnh phù hợp với giai đoạn mới. Từ đó, giúp tỉnh xây dựng NTM gắn với đô thị hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đắk Nông huy động, lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các chương trình, các dự án để thực hiện các nội dung, mục tiêu chung trong xây dựng NTM. "Dừng lại đồng nghĩa với rớt chuẩn NTM. Các địa phương, cộng đồng dân cư không tự thỏa mãn, lơ là vì đã đạt NTM, không nản lòng vì khó khăn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên khẳng định.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông làm gì để bảo đảm chuẩn nông thôn mới?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO