Kinh tế

Đắk Nông hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm

Hoàng Thanh 09/05/2024 06:30

Việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm được Đắk Nông thực hiện một cách nghiêm túc, nghiên cứu công phu và đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác này.

ADQuảng cáo

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh, chức vụ tương ứng, là cơ sở xác định biên chế công chức, số lượng người làm việc để tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Việc xác định vị trí việc làm có ý nghĩa rất lớn, tác động đến nhiều khía cạnh, đặc biệt là đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cải cách tiền lương hiệu quả.

hoan-thanh-21-tren-31-nhiem-vu-cntt-trong-hd-cua-cac-co-quan-nha-nuoc.00_00_13_03.still001(1).jpg
Công chức bộ phận một cửa là một trong những vị trí việc làm có nhiều biên chế

Bám sát Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng lại đề án vị trí việc làm. Đồng thời, Sở Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm để tạo sự thống nhất và thuận lợi cho các cơ quan sớm hoàn thành việc xây dựng đề án.

Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và thông tư của các bộ, ngành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức nghiệp vụ chuyên ngành, UBND đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo thông tư mới của các bộ, ngành.

hc-cong-2-1-.jpg
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp được Đắk Nông xem là cơ sở để xác định định mức lao động, thời gian lao động, số lượng người làm việc cần thiết.

ADQuảng cáo

Yêu cầu của từng vị trí việc làm đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tuyển dụng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần phát huy được hết khả năng của viên chức trong công việc.

Trên cơ sở vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị đã rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức, đối chiếu với tiêu chuẩn, khung năng lực quy định của từng vị trí việc làm cụ thể để bố trí lại cho phù hợp, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và làm cơ sở để thực hiện tinh giản biên chế trong trường hợp chưa đạt yêu cầu về trình độ, chuyên ngành nhưng không thể bố trí công việc khác, tăng cường kiêm nhiệm đối với các vị trí hỗ trợ phục vụ.

Thực hiện Nghị định số 62, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt 194 vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện, xã; phê duyệt 405 vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến ngày 31/3/2024, 100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (bao gồm vị trí việc làm trong các cơ quan dân cử, các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện) đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm theo đúng quy định.

Khung năng lực (yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ) là cơ sở để thẩm định, xác định nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đã xác định.

Trong quá trình xác định vị trí việc làm phát sinh một số vị trí của công chức, viên chức ở địa phương chưa được quy định tại các thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm. Hiện nay, thông tư của các bộ, ngành không quy định về việc phê duyệt đối với các vị trí việc làm chưa có trong danh mục quy định nhưng thực sự cần thiết và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Ví dụ những đơn vị sự nghiệp đặc thù tỉnh như Ban quản lý Công viên địa chất, Trung tâm xúc tiến đầu tư… và một số đơn vị sự nghiệp chưa có vị trí việc làm để đáp ứng được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

183830bo-phan-mot-cua-gia-nghia-duong-phong-1.jpg
Việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm được Đắk Nông thực hiện một cách nghiêm túc, nghiên cứu công phu

Theo Sở Nội vụ, Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định các bộ, ngành “hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp”.

Tuy nhiên, vừa qua, nhiều thông tư của các bộ, ngành chỉ hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm và giao cho địa phương tự xác định cơ cấu viên chức theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định 106. Do đó, việc xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp giữa các địa phương chưa có sự đồng bộ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO