Đắk Nông dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền

Hoàng Hoài| 18/08/2022 11:24

Lắng nghe dân, tin dân, dựa vào dân để củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt, liên tục được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tỉnh Đắk Nông phát huy.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy rằng: dân chúng tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. Bác nói: Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân, “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định, sự gắn bó mật thiết với Nhân dân là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa tinh thần đó, Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã nêu rõ yêu cầu phải “Thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điểu Xuân Hùng thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn tỉnh

Tại Đắk Nông, Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chỉ ra, 1 trong 3 bài học kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội lần thứ XI là tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp, phản biện; tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, thực thi pháp luật. Nắm vững, thực hiện linh hoạt quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng.

Tiếp nối kinh nghiệm đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng trong Nhân dân để trở thành động lực nội tại cho quá trình xây dựng, phát triển Đắk Nông; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là hoạt động giám sát, phản biện.

Trên thực tế thời gian qua, thấm nhuần quan điểm của Đảng, của Bác Hồ, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Đắk Nông luôn chú trọng phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Minh chứng rõ nhất là khi chuẩn bị bước vào Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh, nhiều hội nghị ở các cấp lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị được tổ chức. Dự thảo Báo cáo chính trị không chỉ phát trong các hội nghị mà còn được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý.

Các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều được tổng hợp, xem xét bổ sung, sửa đổi vào Báo cáo chính trị phù hợp. Vì vậy, dự thảo Báo cáo chính trị khi trình ra Đại hội đã trở thành nơi tập hợp ý Đảng, lòng dân để khi ban hành nghị quyết, Nhân dân sẽ đồng lòng, chung sức triển khai thực hiện.

Hay trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ các cấp đều tiến hành các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 719 hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thu hút 36.105 cử tri ở địa phương tham gia. Với sự chuẩn bị chu đáo, lắng nghe, cầu thị góp ý, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đều trúng cử với số phiếu bầu cao. Trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp đều tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tùy vào chức năng, nhiệm vụ, thành lập các đường dây nóng, hộp thư riêng để tiếp nhận, xử lý những phản ánh của Nhân dân phục vụ tốt hơn hoạt động chuyên môn. Tại cấp xã, phường, người đứng đầu thường xuyên tổ chức tiếp công dân. Đội ngũ cán bộ các cấp bám cơ sở trực tiếp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, xây dựng mối quan hệ gần gũi, vững chắc giữa Đảng, chính quyền với người dân. Niềm tin của Nhân dân vào Đảng, bộ máy chính quyền không ngừng được củng cố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO