Đắk Nông đóng góp nhiều ý kiến sửa đổi Luật HTX

Thanh Nga| 19/04/2022 08:20

Sau 10 năm ban hành, Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 đã thể hiện những hạn chế, bất cập. Do đó, Bộ KHĐT đã đề nghị có giải pháp sửa đổi Luật HTX và Đắk Nông đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết theo đề xuất này.

ADQuảng cáo

Theo Bộ KHĐT, một trong những nội dung hướng tới xem xét, sửa đổi Luật HTX 2012 là tạo cơ sở pháp lý thông thoáng, bảo đảm phát huy đặc trưng nguyên tắc cơ bản của HTX.

Luật HTX phải tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế tập thể phát triển, thực sự là thành phần quan trọng của nền kinh tế nước ta.

Luật phải hoàn thiện các quy định về bản chất của HTX, mở rộng thành viên tham gia HTX, minh bạch thông tin về HTX, tiêu chuẩn người lao động đủ điều kiện trở thành thành viên HTX… Các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác và tổ chức đại diện quy định trong Luật cũng cần phải hoàn thiện thêm.

Trong đó, cần phải nghiên cứu bổ sung đối tượng tổ hợp tác hoạt động lâu dài phải đăng ký thành lập; vai trò, vị trí của Liên minh HTX Việt Nam phù hợp với bản chất, các quy định hiện hành và hội nhập quốc tế.

Hoạt động của HTX vẫn gặp những "vật cản" về hành lang pháp lý (Trong ảnh: HTX DANOFARM (Đắk Glong) đang tạo nhiều việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số)

Về mở rộng thị trường, Luật cần tạo điều kiện để nâng cao khả năng huy động vốn; bổ sung các qui định về lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp...

Ngoài ra, các nhóm chính sách khác cũng cần tập trung hoàn thiện để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành HTX, liên hiệp HTX và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, Liên minh HTX tỉnh, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 750 báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

ADQuảng cáo

Trên cơ sở đó, Đắk Nông đã đóng góp nhiều ý kiến về sửa đổi, bổ sung Luật HTX. Trước hết, tỉnh nêu rõ về sự cần thiết và quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật HTX.

Theo đó, Luật HTX phải thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Việc sửa đổi, bổ sung Luật HTX phải dựa trên tinh thần kế thừa các quy định đang còn phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nhiều nông dân sản xuất cà phê đã tham gia vào HTX để phát triển ổn định hơn

Sửa đổi, bổ sung các quy định khác trong Luật HTX cũng phải phù hợp với bối cảnh, đặc điểm, yêu cầu và xu hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX hiện nay, nhất là trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Quá trình chỉnh sửa Luật HTX cần có sự tham khảo kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tập thể, HTX của các nước trên thế giới.

Về các quy định cụ thể, Đắk Nông kiến nghị sửa đổi, bổ sung 15 điều, điểm trong Luật HTX năm 2012. Trong đó, tỉnh đề nghị điều chỉnh, sửa đổi 4 quy định tại điều 1 đến điều 12; 4 điểm tại các quy định về thành viên HTX, liên hiệp HTX từ điều 13 đến điều 18.

Về thành lập và đăng ký HTX, liên hiệp HTX (từ điều 19 đến điều 28), tỉnh Đắk Nông cho rằng: Tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ quy định trên 50% là không phù hợp mà nên để HTX, liên hiệp HTX quy định.

Theo quan điểm của tỉnh, Luật HTX mới cũng nên bỏ điểm c, khoản 2, điều 23, với nội dung hồ sơ đăng ký thành lập HTX không cần phương án sản xuất kinh doanh cho bình đẳng với Luật Doanh nghiệp năm 2020...

Các ý kiến đóng góp của Đắk Nông đã được tổng hợp, chuyển tới Bộ KHĐT và cấp có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh Luật HTX trong thời gian tới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông đóng góp nhiều ý kiến sửa đổi Luật HTX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO