Xây dựng Đảng

Đắk Nông đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (kỳ 2): Củng cố sức mạnh cho Đảng

pv 29/11/2023 17:19

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

bia-moi(1).png
ky-2.png

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

xen-1(5).png

Theo đồng chí Mai Văn Trung, Trưởng Phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 23 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Từ đó, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự giác phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức, tham gia sinh hoạt chi bộ.

13-1-.jpg
Ông Hà Việt Dũng (bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) trao đổi công việc với chi ủy chi bộ

Qua theo dõi, hiện nay, công tác sinh hoạt chi bộ đều được các tổ chức cơ sở đảng triển khai theo đúng hướng dẫn, quy trình, quy định. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chú trọng, đa dạng hơn, bám sát và vận dụng phù hợp vào tình hình cụ thể tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Các cuộc sinh hoạt, người chủ trì, điều hành đã phát huy được nguyên tắc dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Vì vậy, tính đảng, tính chuyên nghiệp trong điều hành sinh hoạt đảng của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy được nâng lên rõ rệt.

hinh1-2-2-.jpg
Bà Thị Rơi, Bí thư Chi bộ bon N’Jang Lu, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) luôn gần gũi, lắng nghe Nhân dân

Nhiều cách làm mới nhằm phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên trong các cuộc sinh hoạt đảng đã từng bước chứng minh hiệu quả. Như Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân công đảng viên kể chuyện về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luân phiên đảng viên trẻ các tổ đảng làm thư ký các cuộc họp chi bộ.
Đảng bộ huyện Đắk Song triển khai phát động mô hình “5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo” góp phần phát huy được trách nhiệm của đảng viên đối với Nhân dân. Đảng bộ huyện Cư Jút ban hành Đề án “Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đến năm 2025”…
Việc xây dựng kế hoạch, phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đối với các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cấp ủy cơ sở. Qua đó, cấp ủy viên kịp thời nắm bắt những bất cập, phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác sinh hoạt đảng tại các đơn vị để tham mưu, tìm giải pháp khắc phục.

dang-vien-tre-cua-dai-doi-bo-binh-1-thuong-xuyen-doc-sach-bao-de-nang-cao-nhan-thuc-tu-tuong-chinh-tri-va-dao-duc-loi-song..jpg
Đảng viên trẻ của Đại đội bộ binh 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil (Đắk Nông) thường xuyên đọc sách, báo để nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn các chi bộ yếu, kém, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của cấp ủy, chi bộ cũng như thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng gắn với nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt một số chi bộ còn lúng túng. Nhiều chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Một số cuộc họp chi bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình chưa cao, còn biểu hiện ngại va chạm, thiếu đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số cấp ủy chưa thực chất. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa đi vào chiều sâu, có lúc có nơi còn mang tính hình thức.

mai-trung-2-.png

Một số cấp ủy, chi bộ chưa nắm chắc được diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý dẫn đến vẫn còn cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bị xử lý kỷ luật.

xen-2(3).png

Cũng theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên có vai trò, tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiến hành công tác xây dựng nội bộ của Đảng ở cơ sở.

Đồng thời, đây còn là hoạt động nhằm bảo đảm cho tổ chức đảng và mỗi đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không những là việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài mà còn phải quyết liệt.

dsc03672-1-.jpg
Bà Nguyễn Thị Xinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), tích cực vận động bà con đồng thuận với các chủ trương của địa phương về giải phóng mặt bằng triển khai các dự án

Vì vậy, theo đồng chí Mai Văn Trung, thời gian tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21, cấp ủy, ban tổ chức các cấp cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trọng tâm là triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

“Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Dự thảo yêu cầu kể từ năm 2024 trở đi, tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “hoàn thành tốt nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm phải đạt “Chi bộ 4 tốt” hoặc “Đảng bộ 4 tốt”, đồng chí Mai Văn Trung cho biết.
Cấp ủy, ban tổ chức các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả Hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chí, quy trình, rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

img_4804-1-.jpg
Bà Trương Thị Hiến, dân tộc Mường, Chủ tịch UBMTTQ xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) trao đổi với Ban tự quản thôn về cách làm, vận động người dân chung tay xây dựng NTM

Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp ủy viên các cấp tham dự sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương thì các đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 128 về xóa chi bộ trắng đảng viên là người tại chỗ thuộc Đảng bộ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil.

ong-tuan-dak-lap-1-.png

Theo đồng chí Phan Anh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp, việc phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn hàng tháng, hàng quý xuống sinh hoạt tại các tổ chức đảng là cần thiết. Bởi qua đó, cấp ủy viên được trực tiếp theo dõi xem việc sinh hoạt có đúng theo hướng dẫn không, còn thiếu sót điểm nào để kịp thời giúp đỡ.

"Mỗi tổ chức đảng đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với phân công cấp ủy viên phụ trách tham gia sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong triển khai nghị quyết, chủ trương, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy, chi bộ”, đồng chí Phan Anh Tuấn cho biết.

img_4593-1-.jpg
Với sự tiên phong, gương mẫu của ông Hà Văn Tiếp,Bí thư Chi bộ thôn 11, xã Cư K’nia, huyện Cư Jút (Đắk Nông) và sự đoàn kết, góp công, góp sức của toàn dân, con đường bê tông ở thôn 11 đã được xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con.

Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, tăng sức mạnh, phát triển của Đảng. Không tổ chức sinh hoạt chi bộ hoặc tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhưng chất lượng sinh hoạt thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tổ chức đảng gắn liền với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở chi bộ là việc cần làm thường xuyên, liên tục và cần phải có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp.

Nội dung, ảnh: Thanh Hằng - Hoàng Hoài (bài viết có sử dụng một số ảnh tư liệu)

Trình bày: NH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (kỳ 2): Củng cố sức mạnh cho Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO