Chính trị

Đắk Nông: Công tác dân vận chính quyền vì dân phục vụ

Hoàng Trọng 21/12/2023 05:10

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông, năm 2023, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng vì dân phục vụ, góp phần mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

ADQuảng cáo

Bám sát với tình hình thực tế của địa phương

Năm 2023, HĐND tỉnh Đắk Nông đã thông qua 83 nghị quyết quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nghị quyết trước khi ban hành đều được thẩm tra, công khai, minh bạch trong việc tổ chức lấy ý kiến cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng để UBND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, điều hành phát triển toàn diện các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉn

Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh được đổi mới, diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần đầu tiên, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo hướng “mở”, diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, phát triển.

toan-canh-thao-luan-1-.jpg
Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026, lần đầu tiên, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo hướng “mở”

Thường trực, ban HĐND các cấp thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ đại biểu, các đại biểu HĐND trong các hoạt động như tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... Hoạt động giám sát bám sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung chủ yếu những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Riêng năm 2023, HĐND, các ban HĐND tỉnh thực hiện 5 đợt giám sát chuyên đề và nhiều cuộc khảo sát khác.

Chú trọng cải cách hành chính

UBND các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được phân cấp theo đúng thẩm quyền quản lý của các ngành, địa phương. Việc tiếp nhận, trả kết quả theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh cung cấp 402 dịch vụ công mức độ 3 và 694 dịch vụ công mức độ 4, kết nối 526 thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao (trên 98%).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”. Với 7 lĩnh vực và 55 hoạt động, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 53/55 nhiệm vụ (đạt 96,4% kế hoạch). Mô hình cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được nhân rộng đến bộ phận một cửa thuộc cấp huyện, nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của người dân tại cơ sở.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.107 lượt với 3.107 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh; giải quyết xong 43/63 vụ khiếu nại, 6/9 vụ tố cáo; tiếp tục giải quyết 20 vụ khiếu nại và 3 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền. Đến thời điểm hiện tại, 14/18 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh được xem xét, giải quyết xong; còn 4/18 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết. Thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp 538 lượt với 846 người.

Các cơ quan tư pháp triển khai thực công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của các cơ quan tư pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Công tác dân vận chính quyền vì dân phục vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO