Nghị quyết và cuộc sống

Đắk Nông 20 năm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mỹ Hằng 12/03/2024 04:34

Từ khi tỉnh được tái lập đến nay, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân.

ADQuảng cáo

Chung tay vì người nghèo

Theo đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, sau 20 năm xây dựng và phát triển, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố, mở rộng khối ĐĐK các dân tộc.

img_3168.jpg
Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như và tuyên truyền, vận động Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Mặt trận các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động. Qua đó, khối ĐĐK các dân tộc trong tỉnh không ngừng được tăng cường, củng cố. Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với các tầng lớp Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Trong đó, "Ngày vì người nghèo" là một trong những cuộc vận động do MTTQ triển khai thực hiện đạt hiệu quả, mang ý nghĩa nhân văn, có sức lan tỏa. Ngay từ khi mới tái lập tỉnh năm 2004, dù còn bộn bề khó khăn, song mặt trận các cấp đã triển khai và làm cầu nối để gắn kết những tấm lòng hướng về người nghèo. Qua mỗi năm, với việc tăng cường công tác vận động, linh hoạt trong hình thức đóng góp, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân ngày càng tăng lên.

img_3332.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Gia Nghĩa hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở

20 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động và tiếp nhận ủng hộ hàng chục tỷ đồng đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực khác, MTTQ các cấp đã phối hợp hỗ trợ xây mới hơn 1.800 căn nhà đại đoàn kết; sửa chữa 3.000 căn nhà. Các cấp MTTQ đã thăm hỏi 2.000 lượt gia đình chính sách, người có công với số tiền gần 6 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 1.300 lượt gia đình nghèo, khó khăn với số tiền trên 20 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động cứu trợ trên 5 tỷ đồng...

img_8320.jpg
Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo huyện Đắk Mil bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch Covid-19

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đều phối hợp với các tổ chức thành viên đăng ký phần việc hỗ trợ thoát nghèo với phương châm “không có hộ nghèo, hộ chính sách nào mà không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”. Trên cơ sở đó, mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đã dựa vào thực tế của mình để triển khai cách thức giúp đỡ phù hợp, đúng người, đúng đối tượng, đúng việc.

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được mặt trận các cấp chủ động tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các địa phương. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, cuộc vận động không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân mà còn nâng cao vai trò, vị thế của mặt trận trong hệ thống chính trị.

img_6166.jpg
Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình người dân

Đội ngũ cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở nhận thức việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cấp, ngành. Đội ngũ cán bộ mặt trận không chỉ gương mẫu mà còn thường xuyên vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các tiêu chí với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”.

Thông qua vận động của mặt trận, các tầng lớp Nhân dân đã tự nguyện hiến trên 300ha đất xây dựng các công trình công cộng; đóng góp hàng ngàn ngày công, tham gia xây dựng trên 200km đường giao thông nông thôn.

dsc07054.jpg
Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", đến nay, con đường nông thôn mới ở thôn 14, xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút luôn sạch, đẹp, rực rỡ sắc hoa

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mặt trận các cấp đã vận động, huy động được sự vào cuộc của toàn dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai các tiêu chí về nông thôn mới, đô thị văn minh. Tỉnh Đắk Nông có 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60%; thành phố Gia Nghĩa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí và đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2024, Đắk Nông dự kiến xét, công nhận thêm 4 xã nông thôn mới và 4 xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 678/713 khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước văn hóa; 234 khu dân cư, thôn, bon không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 35/71 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy; 672/713 thôn, bon, buôn, tổ dân phố văn hóa; 42/71 xã đạt văn hóa; 839/932 cơ quan, đơn vị văn hóa và 125.001/147.592 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tăng cường giám sát những vấn đề liên quan đến Nhân dân

Công tác giám sát được MTTQ ngày càng chú trọng, nâng cao về chất và lượng. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện được 1.804 cuộc giám sát. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức được 78 cuộc; cấp huyện, thành phố tổ chức được 356 cuộc; cấp xã giám sát được 1.370 cuộc.

img_5967.jpg
Ủy ban MTTQ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp thường xuyên giám sát việc xây dựng các công trình có sự đóng góp của Nhân dân và vốn ngân sách

Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân về chính sách giảm nghèo; nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của Nhân dân...

Thông qua các cuộc giám sát, mặt trận các cấp đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để các cấp, ngành, địa phương khắc phục, sửa chữa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Nhân dân. Từ đó, các tầng lớp Nhân dân luôn đoàn kết, tin tưởng, gửi gắm tâm tư, tình cảm và kịp thời phản ánh cho mặt trận những vấn đề phát sinh từ cơ sở để kịp thời tham mưu cơ quan chức năng xử lý.

img_9376.jpg
Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông luôn nhắc nhở bà con dân tộc thiểu số tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc

Cũng theo đồng chí Điểu Xuân Hùng, 20 năm qua, hoạt động của mặt trận các cấp đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức thiết của xã hội. Các cấp MTTQ chú trọng đến việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. “Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân. Trọng tâm là quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước”, đồng chí Điểu Xuân Hùng thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông 20 năm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO