Đắk Lắk thu ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 8.500 tỷ đồng

NGUYỄN CÔNG LÝ| 07/12/2023 18:36

Ngoài Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2024, tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk còn thông qua 35 Nghị quyết và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác, tạo cơ sở pháp lý, động lực để phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

ADQuảng cáo
Đắk Lắk thu ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 8.500 tỷ đồng ảnh 1
Các đại biểu dự kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 7/12, kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Một trong những Nghị quyết quan trọng được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua tại kỳ họp lần này là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2024.

Theo đó, mục tiêu trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ưu tiên thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong sản xuất, kinh doanh. Khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất làm cơ sở để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập trung đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột và đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và liên kết vùng, bảo đảm kết nối với khu vực kinh tế trong nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Đắk Lắk thu ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 8.500 tỷ đồng ảnh 1
Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Về chỉ tiêu cụ thể, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,0 - 6,8% so với ước thực hiện năm 2023. GRDP đầu người theo giá hiện hành đạt từ 68,8-69,3 triệu đồng/người.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 38.600 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên 1,6 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 99.800 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 8.500 tỷ đồng. Thành lập mới 1.850 doanh nghiệp và 60 hợp tác xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2,0% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 2,4%. Giải quyết việc làm cho khoảng 30.200 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 1.700 người. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 17,6%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%.

Phấn đấu đến cuối năm 2024, có 85/151 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng (tính cả cây cao su) đạt 38,03%. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) phấn đấu tăng 5-7 bậc so với năm 2023… Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh…

Đắk Lắk thu ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 8.500 tỷ đồng ảnh 2
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Ngoài Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2024, tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk còn thông qua 35 Nghị quyết và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác, tạo cơ sở pháp lý, động lực để phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

ADQuảng cáo

Các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính thuế bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết giao dự toán thu, chi từ nguồn vốn tài trợ thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 để thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước khi Nhà nước giao đất được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột.

Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Nghị quyết về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024…

Đắk Lắk thu ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 8.500 tỷ đồng ảnh 3
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ, các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong năm 2024 mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Trong đó, chú trọng mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, nhất là thu biện pháp tài chính; đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; kịp thời triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để khai thông điểm nghẽn và vướng mắc cơ bản hiện nay của các hoạt động kinh tế, xã hội. Huy động, sử dụng hiệu quả và tập trung nguồn lực để thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp…

ADQuảng cáo
Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/dak-lak-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-hon-8500-ty-dong-post786362.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk thu ngân sách Nhà nước năm 2024 hơn 8.500 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO