Đời sống

Đắk Glong gắn trách nhiệm người đứng đầu với chương trình MTQG

Ngọc Dũng 24/04/2024 - 05:20

Việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã tác động rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân huyện Đắk Glong.

ADQuảng cáo

Tổng kế hoạch vốn phân bổ thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đắk Glong từ năm 2022-2024 là trên 785 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, huyện tập trung đầu tư thực hiện nhiều dự án, tiểu dự án như: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội; hỗ trợ đất ở, nhà ở; hỗ trợ phát triển sinh kế…

img_2663.jpg
Từ nguồn vốn của 3 chương trình MTQG, nhiều hộ nghèo của huyện Đắk Glong được hỗ trợ sinh kế

Ông K’Tam, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk P'lao đánh giá: “Qua 2 năm triển khai, đời sống Nhân dân, cơ sở hạ tầng của địa phương đã được cải thiện đáng kể. Việc triển khai thực hiện các chương trình đã góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cũng nhờ nguồn lực từ 3 chương trình MTQG, cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư nâng cấp, ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn”.

Tuy nhiên, như nhiều địa phương trong tỉnh, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG ở huyện Đắk Glong còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, huyện Đắk Glong mới giải ngân được khoảng 260 tỷ đồng, đạt trên 33,1% kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn năm 2022 giải ngân đạt trên 61%; vốn năm 2023 giải ngân đạt trên 37,5%; vốn năm 2024 giải ngân đạt 3,1%.

Nhiều dự án, tiểu dự án vướng cơ chế chính sách, chưa có cơ sở thực hiện. Phần lớn diện tích của xã Quảng Sơn, Đắk Ha và một phần diện tích của các xã Quảng Khê, Đắk R’măng, Đắk Som nằm trong ranh quy hoạch bô xít.

ADQuảng cáo
img_9700.jpg
Nhờ nguồn lực từ 3 chương trình MTQG, cơ sở hạ tầng ở huyện Đắk Glong được đầu tư nâng cấp

Mặt khác, do không có quỹ đất công nên việc hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất trên địa bàn huyện chủ yếu thực hiện bố trí xen ghép cho các đối tượng thụ hưởng nên gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thụ hưởng đều là hộ nghèo, ngoài phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và vốn vay, không có khả năng huy động vốn đối ứng để thực hiện bố trí đất ở, đất sản xuất (như tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, để thực hiện được mục tiêu chung của tỉnh (giải ngân 100% nguồn vốn năm 2022, 2023 chưa giải ngân hết và 95% nguồn vốn năm 2024), huyện Đắk Glong tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò của người dân trong việc thực hiện các chương trình MTQG. Đặc biệt, huyện Đắk Glong yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chương trình.

ong-phong.jpg

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong thông tin thêm, trong thời gian tới, địa phương này sẽ đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất để bố trí đối ứng thực hiện các chương trình MTQG. Song song đó, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã để phù hợp với tình hình thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong gắn trách nhiệm người đứng đầu với chương trình MTQG
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO