Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phan Tân| 29/07/2020 15:43
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

* Huy động mọi nguồn lực, xây dựng Đắk Mil đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành thị xã trước năm 2025.

Video clip:

Trong 3 ngày từ 28-30/7, Đảng bộ huyện Đắk Mil trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 255 đại biểu chính thức đại diện cho trên 3500 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng đề nghị Đảng hộ huyện Đắk Mil phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế, xây dựng Đắk Mil trở thành huyện nông thôn mới và phấn đấu thành thị xã trước năm 2025

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và các nguồn lực, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, cơ bản đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIV đề ra.

Tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân hàng năm đạt 8,79%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tổng giá trị sản phẩm năm 2020 đạt 11.831 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,8 triệu đồng/ năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 627 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật kinh tế-xã hội từng bước được đầu tư. Diện mạo đô thị, nông thôn nhiều đổi mới. Đến cuối năm 2020, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã còn lại đạt từ 13 đến 15 tiêu chí; thị trấn Đắk Mil đạt chuẩn đô thị loại IV.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Hộ nghèo giảm sâu, còn 2,29%. Lĩnh vực giáo dục-đào tạo phát triển. Chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Nếp sống văn hóa, văn minh ngày càng lan tỏa. Toàn huyện có 77% gia đình, 83% thôn, bon, tổ dân phố, 70% xã, thị trấn, 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 60,2%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92,9%. Toàn Đảng bộ kết nạp được 750 đảng viên mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường. Đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong xã hội ngày càng được củng cố.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa có đột phá. Chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Quy mô công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ, phát triển chậm. Nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm theo quy định…

Kế thừa quan điểm “2 tập trung và 5 đột phá”, “5 chương trình trọng tâm” của nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XV xác định quan điểm phát triển xuyên suốt là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của Nhân dân, chủ động huy động tối đa nội lực, tích cực tranh thủ các yếu tố bên ngoài để phát triển. Quá trình phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng Đắk Mil đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành thị xã trước năm 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Mil khóa XV

Đảng bộ xác định “2 nhiệm vụ tập trung” gồm: lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí, xây dựng huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới và thành thị xã trước năm 2025; Đảng bộ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  "3 khâu đột phá" là phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sâu và tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực cho nông sản của huyện; phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, phấn đấu trở thành trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh; phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Công Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đắk Mil cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để tạo động lực mới thúc đẩy xây dựng Đắk Mil trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới và lên thị xã trước năm 2025.

Huyện tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn trên cơ sở làm tốt công tác cải cách hành chỉnh, nhất là thủ tục hành chính; củng cố, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện để giải phóng, huy động triệt để sức sản xuất của mọi doanh nghiệp, mọi người dân trong địa bàn huyện. Cùng với làm tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, huyện cần đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp có ứng dụng khoa học, công nghệ cao để lấp đầy cụm công nghiệp hiện có.

Bên cạnh đó, Đắk Mil cần đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Việc tăng trưởng kinh tế phải kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường… Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

Đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan lựa chọn để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín vào cấp ủy và giữ chức danh bí thư cấp ủy khóa mới. Cấp ủy khóa mới phải có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại biểu dân tộc thiểu số bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Mil  khóa XV

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí.

Theo chương trình, sáng 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội cấp trên; công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và tiến hành bế mạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO