Thời sự Đắk Nông

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Song lần thứ IV, năm 2024

Hoàng Hoài - Hồ Mai 24/05/2024 12:27

Ngày 24/5, UBND huyện Đắk Song tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV, năm 2024.

ADQuảng cáo

Đại hội có sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện cho 25 DTTS, với gần 15.000 người trong huyện. Đại hội có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”.

Đây là đơn vị được tỉnh Đắk Nông chọn tổ chức đại hội điểm để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm.

img_5584.jpg
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đắk Song lần thứ IV năm 2024 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”

Các đồng chí: Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông; Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; Phạm Thị Phước An, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố dự.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông; đại diện Ủy ban Dân tộc, Huyện ủy Đắk Song tham dự
Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông; đại diện Ủy ban Dân tộc, Huyện ủy Đắk Song tham dự

Theo báo cáo, giai đoạn 2019 - 2024, các chương trình, chính sách, dự án trong vùng DTTS của Trung ương, tỉnh được huyện Đắk Song triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt nhiều kết quả khả quan. Các chính sách đầu tư đã có tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS của huyện.

Các đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Nông và các địa phương tham dự
Các đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Nông và các địa phương tham dự

Đến nay, 100% số thôn, bon, bản có điện lưới quốc gia; 99,63% hộ dân được sử dụng điện thắp sáng; trên 85% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ nhựa hóa đường huyện là 98,08%, đường liên xã là 95,36%, đường thôn, bon, bản là 62%...

z5470679527855_d76be24f4d5000d5acb52158ec30b59c.jpg
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện dự chung vui cùng đại hội

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên rõ rệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên. Toàn huyện còn 257 hộ nghèo DTTS chiếm 7,49%; 371 hộ cận nghèo DTTS chiếm 10,81%.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và 120 đại biểu chính thức đại diện cho 25 DTTS với gần 15.000 người tham dự
Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và 120 đại biểu chính thức đại diện cho 25 DTTS với gần 15.000 người tham dự

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, mặt bằng dân trí được nâng lên, hệ thống giáo dục từng bước được chuẩn hóa.

Văn hóa truyền thống của các DTTS được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người đồng bào DTTS được quan tâm.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững.

Đại hội tập trung trí tuệ đóng góp vào báo cáo tổng kết công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019- 2024; phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của huyện giai đoạn 2024 - 2029. (Ảnh: Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội)
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thoát nghèo chưa bền vững. Hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi còn yếu. Một số cán bộ DTTS trình độ, năng lực quản lý còn hạn chế…

Giai đoạn 2024 -2029, Đắk Song xác định tiếp tục phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS và miền núi; giảm dần số bon đặc biệt khó khăn, cải thiện đời sống và nâng cao sinh kế của Nhân dân; đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

dak-song-3333.png

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Phước An, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đắk Song. Đồng bào các DTTS trong huyện Đắk Song nỗ lực, chung sức, đồng lòng, góp sức cùng Nhân dân toàn tỉnh và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Phạm Thị Phước An, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc huyện Đắk Song trong thời qua, nhất là sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các DTTS trong huyện đã chung sức, đồng lòng góp sức cùng Nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay
Bà Phạm Thị Phước An, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương Ủy ban Dân tộc biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc huyện Đắk Song trong thời qua

Bà An đề nghị Đắk Song tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Huyện chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát huy vai trò của người có uy tín và mọi tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị, đồng bào các DTTS huyện Đắk Song tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy ý chí tự lực, tự cường trong phát triển đời sống, kinh tế, xã hội, đoàn kết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau
Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị, đồng bào các DTTS huyện Đắk Song tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn kết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, giải quyết những vấn đề bức xúc của đồng bào các dân tộc ngay từ cơ sở.

z5471122025545_6bb605f929645f8a0576491131171cff(1).jpg
Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng bào các DTTS huyện Đắk Song tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng bào các DTTS huyện tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

z5471105216432_2572f8e823872d5e2888ec5363ecf8da.jpg
Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách đi dự đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, năm 2024.

z5471100016536_9f6338a43c2a35f2d6970569e004f1c3.jpg
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV năm 2024 ra mắt Đại hội

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Đắk Song đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng DTTS trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn 2019 – 2024.

z5471194962356_6845bc23be06eeb258d1b69bcbec5a55.jpg
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
z5471194962422_b9cd2bcc8e856dd8dfc7d1955339c7e1.jpg
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đại hội thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đắk Song lần thứ IV năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Song lần thứ IV, năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO