Cưr Hoàng Thị Lan Hương gruôl, cơưv coz

Y K Rắk| 01/12/2022 10:25

Cưr Hoàng Thị Lan Hương, minhx cxưx Langl, nhis nuôr tangz tov cơưv lơp 12, Tsêr cơưv PTDTNT THCS haz THPT Ðăk Mil (Ðăk Mil) zos iz hur chor shuv xinhz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs gruôl, cơưv coz ntâu shông đrăngx đrênhk.

ADQuảng cáo

Zos gruôl, nrar cơưv shuv, txaik tol chor yaz, txix lơp 6 txus lơp 11, cưr por lênhx zos shuv xinhz cơưv coz, muôx ntâu thanhx tich saz hur chor môn thi Toanr hocx, Tin hocx, Thuêt trinhx lus Anh... cxênhx hênhx, cxênhx xênhr. Tsi tangs cơưv coz, gruôl, Lan Hương tsênhv zos iz lênhx canr bôx lơp trâu saz, ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx, phong tsox ntơưv tsêr cơưv. Đrul chor thanhx tich xuât săc hur cơưv shuv, Hương tsi tsês tâu nhênhx ntơưr kruôs, hocx bôngv. Hương uô nênhx tsinhz tas haz ndangx ndênhk, tsinhr pangz fôngx zưl mas lênhx tưs tưz nhiav.

Cưr Hoàng Thị Lan Hương (sangz lâux) tsinhr pangz fôngx zưl hur cơưv shuv

ADQuảng cáo

Hương ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx, phong tsox đoanx thanh niên ntơưv tsêr cơưv

Y K Rắk

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưr Hoàng Thị Lan Hương gruôl, cơưv coz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO