Chính trị

Cư Jút nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Tùng Nhi 23/05/2024 16:16

Ngày 23/5, Huyện uỷ Cư Jút (Đắk Nông) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng.

ADQuảng cáo

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Đảng gồm: bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội Đảng tại Hội nghị Tiểu ban nhân sự; Quy định số 144 – QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

thuong-truc-huyen-uy-hdnd-ubnd-huyen-lanh-dao-mttq-vn-va-cac-hoi-doan-the-huyen-bi-thu-cac-chi-bo-dang-bo-truc-thuoc-huyen-tham-du-hoi-nghi(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị quán triệt Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 30-NQ/TU, ngày 9/4/2024 của Tỉnh uỷ Đắk Nông về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cư Jút nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO