"Công việc gốc" ở Ðắk Nông (kỳ 3): Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ

Hoàng Hoài| 25/11/2022 09:09

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, xác định vị trí việc làm, đạt được những kết quả tích cực.

ADQuảng cáo

Khâu đột phá chiến lược

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII yêu cầu: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển đất nước; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng thời, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với Nhân dân”.

Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp tổ chức Chương trình Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII cũng xác định về công tác cán bộ đó là kiên quyết, kiên trì thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng là nền tảng; công tác tổ chức cán bộ là động lực; công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm.

Một trong 3 khâu đột phá chiến lược được Đại hội XII Đảng bộ tỉnh xác định đó là phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Đạt những kết quả tích cực

Bám sát quy định của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 23/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ và Đề án 07-ĐA/TU ngày 21/7/2022 về quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn ngành Tổ chức, xây dựng Đảng đã tham mưu thực hiện kịp thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã trình Ban Thường vụ cấp ủy phê duyệt các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

ADQuảng cáo
Chị Lê Thị Minh (bên trái), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk D’rô (Krông Nô) luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe góp ý để ngày càng trưởng thành

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; đồng thời, tham mưu thực hiện quy trình quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng và Phó Đoàn ĐBQH, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và trình Trung ương phê duyệt các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, toàn tỉnh có 15 đơn vị với 29 trường hợp; nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 có 45 đơn vị với 317 trường hợp.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Ninh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được đơn vị tham mưu, thực hiện khá tốt. Cán bộ được cử tham gia đào tạo bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng đào tạo được nâng lên, góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận, đồng thời cũng từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng, nhất là với cán bộ trẻ, từng bước thực hiện chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, đúng người, đúng việc.

Đồ họa: Hoàng Hoài

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: "Công tác cán bộ được tỉnh Đắk Nông thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu cán bộ ứng cử,… bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu công việc ngày càng cao trong tình hình mới, được dư luận đồng tình, ủng hộ; các đồng chí được luân chuyển, điều động ở vị trí công tác mới bước đầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao" .

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ, thực hiện thi tuyển, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực, sở trường; xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị có trình độ, bản lĩnh, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cụ thể hóa nghị quyết, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 11/6/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đi đôi với đó, Đắk Nông kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có năng lực nhưng không nhiệt tình, không phát huy tinh thần trách nhiệm. Tỉnh cũng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác tuyển dụng, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát đối với cán bộ…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Công việc gốc" ở Ðắk Nông (kỳ 3): Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO