Công tác thi hành kỷ luật đảng viên - nhìn lại 2021 và những yêu cầu mới

Đường Hồng Thắng| 28/02/2022 08:08

Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo đảm sự thống nhất ý chí, hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên... Năm 2021, mặc dù công tác này đã được chú trọng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục.

ADQuảng cáo

Kết quả và hạn chế

Nhận thức vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xem xét thi hành kỷ luật, trong thời gian qua, cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp (UBKT) trong Đảng bộ quan tâm, chú trọng nhiệm vụ này. Năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 282 đảng viên, trong đó, cấp ủy viên các cấp 48 đồng chí, chiếm 16,96%. Hình thức kỷ luật, khiển trách 214 đồng chí (chiếm 75,26%); cảnh cáo 43 đồng chí (chiếm 15,24%); cách chức 4 đồng chí (chiếm 1,41%); khai trừ 21 đồng chí (chiếm 7,44%).  Lỗi vi phạm bị thi hành kỷ luật chủ yếu về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu tinh thần trách nhiệm; phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); quản lý và sử dụng đất đai, đất rừng…

Nhìn chung, việc xem xét thi hành kỷ luật được cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp kịp thời xem xét, kết luận đúng tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm để xử lý. Khi xem xét, xử lý, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp chú ý bảo đảm khách quan, công minh, chính xác. Qua đây, một số đảng viên và tổ chức đảng vi phạm đã có nhận thức đúng việc thi hành kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồ họa: B.M

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên trong Đảng bộ vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Tình hình vi phạm kỷ luật của đảng viên có chiều hướng gia tăng; nhiều dấu hiệu vi phạm hoặc đã vi phạm không được kiểm tra, xử lý kịp thời hoặc xử lý không đúng mức. Một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng xảy ra từ 5-10 năm trước mới được phát hiện, xử lý nên không còn tính giáo dục, phòng ngừa và khó khắc phục hậu quả xảy ra. Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xem xét, xử lý kỷ luật của một số tổ chức đảng và đảng viên còn yếu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Công tác thẩm tra, xác minh vẫn còn nhiều trường hợp tiến hành thiếu chu đáo, hình thức kỷ luật một số trường hợp chưa thỏa đáng.

ADQuảng cáo

Ở một số nơi, việc thực hiện quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật đảng chưa đúng quy định. Một số trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật về hành chính, đoàn thể không chuyển tổ chức đảng để xử lý kỷ luật đảng, cá biệt có trường hợp quá đến 5 năm, 10 năm khi phát hiện xử lý đã hết thời hiệu theo quy định. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong xem xét, xử lý kỷ luật hoặc sợ ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị hay công tác cán bộ nên không xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng tính nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Cần nêu cao trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc

Từ thực trạng trong xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả một số giải pháp. Cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra nhận thức đúng, nêu cao trách nhiệm và thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao nhận thức đối với cả chủ thể quyết định thi hành kỷ luật cũng như đối tượng bị thi hành kỷ luật hoặc khiếu nại kỷ luật. Khi xem xét, xử lý, cấp ủy, tổ chức đảng phải tôn trọng khách quan, có lý, có tình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, công minh, chính xác, kịp thời, khách quan trong xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên về xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Khi đảng viên bị xử lý kỷ luật về Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải kịp thời chỉ đạo xem xét về kỷ luật chính quyền và đoàn thể nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong xem xét xử lý kỷ luật.

Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng. Kết luận KTGS phải rõ ràng, minh bạch, còn xử lý vi phạm phải thật sự thận trọng, công tâm, khách quan, chặt chẽ, nhưng cũng phải nghiêm minh và kịp thời công khai kết quả xử lý trên phương tiện thông tin báo chí để góp phần giáo dục, răn đe. Việc xử lý vi phạm phải theo phương châm “trị bệnh cứu người”, “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Cùng với đó, việc nâng cao bản lĩnh, dũng khí của cán bộ kiểm tra các cấp, để những cán bộ kiểm tra thực sự là những tấm gương sáng trong rèn luyện, học tập và công tác cần được chú trọng, đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực, và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những "Bao công" của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái, và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân".

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác thi hành kỷ luật đảng viên - nhìn lại 2021 và những yêu cầu mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO