Công tác kiểm tra góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Hoàng Thanh| 20/07/2022 08:45

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đắk Nông tăng 10 bậc, từ vị trí 51 ở năm 2020 lên vị trí 41. Điều này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong CCHC. Trong đó, việc tăng cường kiểm tra để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số CCHC.

Từ tháng 5/2022 thực hiện Quyết định số 473 ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 04, ngày 4/4/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC năm 2022, do Sở Nội vụ chủ trì đã và đang thực hiện kiểm tra CCHC một số sở, ngành, địa phương.

Nội dung kiểm tra  tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và một cửa điện tử. Việc cải cách tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp quản lý nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Qua công tác kiểm tra, bước đầu Đoàn nhận thấy hầu hết các sở đều có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác CCHC. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Đơn cử, thực tế kiểm tra tại Sở KH - ĐT cho thấy, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, áp dụng nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh có nhiều chuyển biến tích cực.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch - Đầu tư

Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở. Kết quả, từ ngày 1/1/2022 đến 27/5/2022 đơn vị đã tiếp nhận: 1.187 hồ sơ và đã giải quyết đúng hạn 100%. Hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 400 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%...

Bên cạnh đó, Sở KH-ĐT cũng đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Dù có nhiều nỗ lực, song theo nhìn nhận của Sở KH - ĐT thì sự phối hợp của một số phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm soát TTHC… chưa kịp thời. Một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa phát sinh hồ sơ do không có nhu cầu từ các tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu… Năm 2021, chỉ số CCHC của Sở KH - ĐT xếp thứ 14/20 sở, ngành cấp tỉnh, so với năm 2020 chưa có nhiều cải thiện.

Từ thực tế của mình, Sở KH- ĐT kiến nghị Đoàn kiểm tra tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT - TT, Sở KH - CN nghiên cứu tích hợp các hệ thống để công chức dễ thực hiện việc xử lý hồ sơ, giảm sự trùng lặp. Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho công chức phụ trách CCHC để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Tính liên thông trong cải cách TTHC cần được tăng cường để tạo cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực bảo đảm kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ giữa các cơ quan để giảm thời gian giải quyết TTHC…

Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Sở KH – ĐT đã trao đổi thẳng thắn để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; vấn đề tài chính công...

Theo ông Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra thì không riêng Sở KH-ĐT, trong quá trình kiểm tra, Đoàn ghi nhận đầy đủ tất cả ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, Đoàn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có những chỉ đạo kịp thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc bảo đảm việc CCHC ngày càng phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cũng như cải thiện chỉ số CCHC năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác kiểm tra góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO