Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện toàn diện

Hoàng Hoài| 05/12/2022 09:07

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, góp phần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

ADQuảng cáo

Năm 2022, hầu hết các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản được tiến hành bảo đảm theo chương trình, kế hoạch, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại. Đồng thời, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, xem xét làm rõ các vụ việc, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 338 tổ chức đảng (giảm 11 tổ chức đảng so với năm 2021), 4.281 đảng viên (giảm 1.009 đảng viên so với năm 2021), trong đó có 539 cấp ủy viên các cấp (chiếm 12,59%). Qua kiểm tra, kết luận, 335 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; 3 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, có khuyết điểm vi phạm; 4.248 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 33 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra; 10 đảng viên có khuyến điểm vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 6 trường hợp. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát 153 tổ chức đảng và 928 đảng viên, trong đó có 186 cấp ủy viên các cấp (chiếm 20%).

Đồ họa: P.T

ADQuảng cáo

Việc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện nghiêm, kịp thời. Nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành trong thời gian ngắn, chất lượng, hiệu quả cao. Sau kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu đối với 122 đảng viên (giảm 38 đảng viên so với năm 2021), có 60 cấp ủy viên các cấp (chiếm 49,2%) và 13 tổ chức đảng (tăng 4 tổ chức so với năm 2021). Qua kết luận có 121 đảng viên và 12 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 78 đảng viên và 7 tổ chức đảng. giám sát 59 đảng viên (giảm 10 đảng viên so với năm 2021) và 101 tổ chức đảng (giảm 18 tổ chức đảng so với năm 2021). Qua giám sát, phát hiện có 1 đảng viên và 1 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm phải chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng lỗi vi phạm; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, có lý, có tình. Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thông cáo báo chí, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, phòng ngừa, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 126 đảng viên (giảm 82 đảng viên so với cùng kỳ 2021) và 4 tổ chức đảng (tăng 1 tổ chức so với năm 2021); trong đó khiển trách 82, cảnh cáo 17, cách chức 8, khai trừ 19 đảng viên và 4 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 79 đảng viên (tăng 9 đảng viên so với năm 2021) và 3 tổ chức đảng; trong đó, khiển trách 35 (chiếm 44,30%), cảnh cáo 14 (chiếm 26,28%), khai trừ 19 đảng viên (chiếm 29,11%), thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO