Chính trị

Công tác dân vận ở Đắk Nông chú trọng phương châm “Gần dân, trách nhiệm với dân”

Tuệ An 10/06/2024 07:17

Với việc xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng ở Đắk Nông đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

ADQuảng cáo

Đề cao vai trò công tác dân vận

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng được triển khai sâu rộng trên các mặt. Các cấp ủy, chính quyền luôn đề cao vai trò công tác dân vận, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và chú trọng phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Trong năm 2023, nhiều cuộc đối thoại từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường thị trấn được tổ chức
Từ năm 2013 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp 592 lượt công dân

Để xây dựng, củng cố niềm tin trong Nhân dân, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh đã kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, gắn với tăng cường bồi dưỡng, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa, ban hành các quy định trong công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mối quan hệ được tăng cường

ONG CHIEN DT

Theo đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thời gian qua, chính quyền các cấp luôn quan tâm tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân được tăng cường. Các kiến nghị, đề xuất của người dân được các tổ chức, cơ quan các cấp tôn trọng, giải quyết kịp thời.

dv-.jpg
Công tác dân vận ở Đắk Nông luôn hướng về cơ sở

Trong đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 17, ngày 7/8/2013 về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 13 ngày 3/10/2022 về tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định 1205 ngày 19/7/2022 về ban hành Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm dần tình trạng quan liêu, mệnh lệnh hành chính.

Việc thực hiện quy chế tiếp công dân, đối thoại và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân được cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì khá hiệu quả.

Trong giai đoạn 2013-2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý xong 37.860 đơn, gồm 7.112 đơn khiếu nại, 2.821 đơn tố cáo, 27.927 đơn kiến nghị, phản ánh. Các cấp, các ngành đã tiếp 25.427 lượt với 43.907 công dân đến trình bày các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Về phía HĐND tỉnh Đắk Nông cũng triển khai tốt các hoạt động giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh. Từ năm 2013 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 592 lượt công dân, nhận 1.621 đơn và chuyển 923 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. HĐND tỉnh đã tiếp nhận trên 11.000 ý kiến, kiến nghị, phản ánh; phân loại, tổng hợp 1.469 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri chuyển đến UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành giải quyết.

Mặt trận hướng mạnh về cơ sở

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông cho rằng, với sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Đắk Nông tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm tình hình Nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động, các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng đa dạng và phong phú, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, các giai tầng trong xã hội. Mỗi giai tầng đều đề ra những chương trình, kế hoạch, nghị quyết cụ thể trong việc tham gia thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

DIEU XUAN HUNG

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được phát huy, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc. Việc đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân ngày càng rõ nét thông qua hoạt động của các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, các hòm thư tố giác tội phạm...

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, với việc cả hệ thống chính trị vào cuộc, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các chính sách về phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác dân vận ở Đắk Nông chú trọng phương châm “Gần dân, trách nhiệm với dân”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO